facebook
 • Paskelbta: 2016-02-15
  gggg

    MALDA UŽ PAŠAUKIMUS Viešpatie Jėzau, kaip kadaise pašaukei pirmuosius mokinius, kad juos padarytum žmonių žvejais, taip ir šiandien leisk skambėti Tavo mielam kvietimui: „Ateik ir sek paskui mane!“ Suteiki jaunuoliams ir jaunuolėms malonę guviai atsiliepti į Tavo malonės balsą! Palaikyk apaštalinį vyskupų, kunigų ir savo gyvenimą pašventusiųjų triūsą. Duok ištvermės mūsų seminaristams ir visiems, [...]

 • Paskelbta: 2016-02-05
  creazione_adamo_eva

  2016 m. vasario 5 dieną Telšių „Žemaitės“ dramos teatre vyko tarptautinė mokslinė konferencija: „Bendrystė ir tarnystė. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą.“ Popiežiškojo Laterano universiteto, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ir Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro bei Telšių vyskupijos kurijos organizuotą renginį, kurio globėjas Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, pradėjo ir [...]

 • Paskelbta: 2015-12-23
  DSC02731

    Kaip kiekvienais metais, Kūčių ir Šv. Kalėdų išvakarėse, Telšių vyskupijos dvasininkai susirinko bendroms Kūčioms.Po pamaldų Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiajame valgomajame vyko kunigų Kūčios.    kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas  

 • Paskelbta: 2015-12-13
  DSC02589

  Prasidedantys jubiliejiniai Dievo Gailestingumo metai kviečia mus į glaudesnį ryšį su Dievu ir patirti iš Jo meilės teikiamas malones. Esame pakviesti gauti Dievo malonių, įprastomis sąlygomis laimint Visuotinius atlaidus, 2016 metais aplankydami šias Telšių vyskupijos Gailestingumo jubiliejinių metų šventoves: Telšių vyskupijos Šv. Antano Paduviečio Katedrą, Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo Baziliką ir Klaipėdos Švč. [...]

 • Paskelbta: 2015-12-10
  Naujai įvilkti klierikai su Seminarijos vadovybe ir vyskupais

  2015 m. gruodžio 7 dienos vakaras – Dievo Gailestingumo jubiliejinių metų pradžios ir Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmės išvakarėse – dviem Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos I teologijos kurso klierikams Viktorui Nacui iš Akmenės šv. Onos parapijos, Telšių vyskupijos, ir Raimundui Zimkai iš Alantos parapijos, Panevėžio vyskupijos, buvo ypatingas. Jiems tą iškilmingą vakarą [...]

 • Paskelbta: 2015-11-19
  DSC02258

  Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia stovi Vilniuje, Antakalnyje.Tai past garsiausias Vilniaus baroko paminklas, kitaip vadinama baroko perlu Vilniuje. Bažnyčios vidaus dekoras – apie du tūkstančius stiuko statulų yra unikalus visos Europos mastu. Bažnyčia pastatyta 1431 – 1500 m. tačiau 1594 m. sudegė ir 1609 – 1616 m. atstatyta nauja, medinė. Per 1655 m. karą [...]

 • Paskelbta: 2015-11-18
  Schermata 2015-12-11 alle 09.49.07

  Lapkričio 18 d. Vilniaus didžiuose Gailestingumo Motinos atlaiduose susirinko visų Lietuvos Kunigų Seminarijų klierikai. Gailestingumo atleidai buvo pradėti rožinio malda prie stebuklingojo Aušros Vartų Marijos paveikslo, kuriai vadovavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai ir jų vadovai.   O Marija, Motinėle, Aušros Vartuose garsi! Laimink mūsų tėviškėlę – jos Globėja Tu esi. Ežerų ir upių [...]

 • Paskelbta: 2015-11-18
  DSC02176

  Lapkričio 18 dieną Telšiuose vykusiame kasmėnesiniame vyskupijos kunigų susirinkime buvo prisiminta, kad  – prieš 69 metus, 1946 m. lapkričio 18 d., Vilniuje KGB kalėjime buvo sušaudytas pirmasis Telšių kunigų seminarijos rektorius, Telšių vyskupijos ordinaras vyskupas Vincentas Borisevičius. 12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras [...]

 • Paskelbta: 2015-10-01
  .

  Spalio mėnuo Visuotinėje Katalikų Bažnyčioje yra skirtas Švč. M. Marijai, Šv. Rožinio Karalienei ir rožinio maldai. Tikintiejikiekvieną dieną kviečiami bendrai bažnyčiose, koplyčiose ar savo namuose, o taip pat ir pavieniui kasdien kalbėti pop vieną, vis kitą Rožinio dalį. Tradiciškai Telšių vyskupijoje šis mėnuo iškilmingai pradedamas Palangoje, prie seniausios Lietuvoje Lurdo grotos, esančios Birutės kalno papėdėje. [...]

 • Paskelbta: 2015-09-28
  DSC01979

  2015 m. rugsėjo 27 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko iškilmė – buvo minimos devintosios Stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu, Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės vainikavimo popiežiaus pašventintomis karūnomis, metinės. Prieš pagrindines 12 val. Šv. Mišias gausiai susirinkę maldininkai meldėsi adoruodami Švč. Sakramentą, kalbėdami Rožinį. Šv. Mišioms, kurias tiesiogiai transliavo ir Marijos radijas, o jose giedojo [...]

© 2016. Telšių kunigų seminarija. Visos teisės saugomos.