facebook
 • Paskelbta: 2016-01-27

  2012 m. iš pagrindų yra renovuota ir sutvarkyta seminarijos biblioteka. 2013 m. pradžioje kunigų seminarijos bibliotekos fonde, nurašius susidėvėjusias knygas, buvo 25593 egzemplioriai knygų 14887 pavadinimais. Nuo 2010 iki 2013 m. pradžios šį fondą papildė daugiau nei 1000 egzempliorių naujausių Lietuvos ir užsienio leidinių (iš minėtų leidinių, daugiausia italų kalba). Bibliotekos skaitykloje yra 22 darbo [...]

 • Paskelbta: 2015-04-15
  yes_image001_JPEG

  Stojantiems į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją   Mieli Jaunuoliai,   Bažnyčiai reikia kunigų, kurie tęstų Kristaus pradėtą misiją, skelbtų amžinąsias vertybes, rodytų žmonėms tikrąjį gyvenimo kelią ir vestų juos pas Dievą. Bažnyčia be paliovos meldžiasi už pašaukimus ir turėdama aiškų ir drąsų pašaukimo planą nuolatos kreipiasi į jaunuolius, kviesdama atsiliepti į Kristaus kvietimą [...]

 • Paskelbta: 2015-04-13

  DIDŽIAI GERBIAMIEMS TELŠIŲ VYSKUPIJOS KUNIGAMS   Šių metų gegužės 2 d. (šeštadienį) Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijoje (Rumpiškės g. 6, Klaipėda) organizuojama vyskupijos ministrantų diena. Nuoširdžiai prašome paraginti savo parapijų ministrantus dalyvauti tos dienos programoje.   Registracija būtina iki balandžio 24 d., mob. tel. (8-672) 37045 (seminarijos prefekto), (8-618) 22833 (seminarijos rektoriaus).   Atvykstantieji ministrantai [...]

 • Paskelbta: 2015-02-24

  INFORMACIJA DĖL MINISTRANTŲ GAVĖNIOS DVASINIŲ PRATYBŲ DIENOS   2015 m. vasario 11 d. Nr. S – 1 Telšiai     Broliai kunigai,   Telšių vyskupijos jaunimo centras, bendradarbiaudamas su Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, organizuoja ministrantams Gavėnios dvasinių pratybų dieną. Ministrantų Gavėnios dvasinių pratybų diena vyks šiose Telšių vyskupijos vietose:     Šilalėje (parapijos [...]

 • Paskelbta: 2015-02-13

  Pašvęstojo gyvenimo praeitis, dabartis ir ateitis: pašvęstuoju gyvenimu ir broliška bendryste liudyti krikščionišką tikėjimą kintančioje visuomenėje     Telšiai, 2015 m. vasario 20 d. (Telšių Žemaitės dramos teatras, Respublikos g. 18, Telšiai) Programa:   10.00 val. – Konferencijos pradžia. Meninė programa. Įžangos žodis – doc. dr. Jonas Boruta SJ (Telšių Vyskupas, LKMA akademikas)   10.30 [...]

 • Paskelbta: 2013-04-15
  DSC_0119

  Visus Telšių vyskupijos Šv. Mišių patarnautojus kviečiame dalyvauti kasmetinėje Ministrantų dienoje, kuri vyks 2013 m. gegužės 4 d. (šeštadienį) Palangoje.   Programa 10:00 Registracija (Parapijos namuose)     11:00 Teminiai užsiėmimai 12:00 Pasiruošimas šv. Mišioms 12:30 Šv. Mišios Palangos bažnyčioje 13:30 Pietūs 14:00 Procesija į Palangos Lurdą 14:30 Gegužinės pamaldos Lurde. 15:30 Pasivaikščiojimas grupelėmis pajūryje. 16:30 Grįžtame [...]

© 2016. Telšių kunigų seminarija. Visos teisės saugomos.