facebook
 • Paskelbta: 2015-05-29

  Homilija, kuri sakoma per šventųjų Mišių šventimą yra pačios liturgijos dalis, sakoma kunigo arba jo patikima koncelebruojančiam kunigui ar pagal aplinkybes ir diakonui, tačiau niekada pasauliečiui. Ypatingais atvejais ir esant teisėtai priežasčiai homiliją gali sakyti šventime dalyvaujantis, bet koncelebruoti negalintis vyskupas ar kunigas. Primintina, jog bet kurie ankstesni nuostatai, leidę neįšventintiesiems pasauliečiams sakyti homiliją per [...]

 • Paskelbta: 2015-02-17

      -          Kryžius ir žvakės*    -          Vėliavos*    -          Proginis altorėlis*    -          Patarnautojai*    -            Dvasininkai su kamžomis** (Klierikai, diakonai,kunigai, kanauninkai, monsinjorai, prelatai)*    -           Diakonai patarnavę šv. Mišioms**    -          Kunigai su kapomis** (kunigai, kanauninkai, monsinjorai, prelatai)*   -          Kunigai koncelebrantai** (kunigai, kanauninkai, monsinjorai, prelatai)*            -          [...]

 • Paskelbta: 2014-12-20

  Mokymas apie atlaidus pagal Enchiridion indulgentiarum quarto editur 1999 m. Atlaidai esti daliniai arba visuotiniai, tai priklauso nuo to, ar laikinąją bausmę už nuodėmes atleidžia iš dalies ar visai. Atlaidus Bažnyčia teikia šiame pasaulyje tik juos laiminčiojo naudai, jų negalima skirti už kitus gyvuosius žmones. Tačiau atlaidai gali būti pritaikomi mirusiesiems užtarimo būdu (plg. EI, [...]

 • Paskelbta: 2013-12-16

  Šv. Kalėdos – Kristaus gimimo iškilmė mus kiekvienais metais sugrąžina į istorinį įvykį, primenantį, jog daugiau nei 2000 metų į žemę atėjo Dievas – Kūdikis, Emanuelis – Dievas su mumis. Tų švenčių išvakarėse išgyvename bendrystę su savo artimaisiais šeimose ar bendruomenėse ką mes vadiname Kūčiomis. Kūčių stalas, Kūčių vakarienė – metas, kai susirinkę žmonės kartu [...]

 • Paskelbta: 2013-12-16

  Per iškilmes bei šventes įžangos priegiesmis yra skirtas toms dienoms arba imamas iš Bendrųjų tekstų. Per šventųjų minėjimus priegiesmis, jei nėra jiems skirto, pasirenkamas iš Bendrųjų tekstų arba iš šiokiadienio Tarnybos.  (577p.) 221. Jei tą pačią dieną pasitaiko keli laisvieji minėjimai, imamas tik vienas jų, o kiti praleidžiami. 224. Nepateiktos šventei skirtos dalys imamos iš [...]

 • Paskelbta: 2013-05-18

  Mieli broliai seserys Kristuje, Marijos žemės tikintieji. Kaip džiaugiasi šiandien ir dėkoja Švč. M. Marijai mūsų protėviai žemaičiai, iš amžinybės žvelgdami į mus susibūrusius ant šio puikaus kalno, Dangiškai Motinai skirtomis giesmėmis nugiedoto. Taip, mieli tikintieji, mūsų protėviai, kadaise pakrikštyti ant šio kalno traukė Marijai skirtą giesmę, kad ji kuo plačiau sklistų, kad ji kuo [...]

 • Paskelbta: 2013-05-02

  Imamės nagrinėti labai įdomią, bet tuo pat metu ir sudėtingą temą. Kodėl pasirinkau tokią temą? Visų pirma, dėl to, kad prieš kiek laiko, per dvasingumo teologijos paskaitas teko susipažinti su šv. Augustino ir Pelagijaus ginču apie Malonę ir žmogaus valią (kaip turbūt žinote, Augustinas yra „Malonės daktaras“). Manau, kad šiandien ne ką mažiau, negu anksčiau, [...]

 • Paskelbta: 2013-03-18

  Popiežiui Pauliui VI Motu proprio Ministeriam quaedam (1972-08-15) panaikinus subdiakonatą, vietoj jo atsirado akolito ir lektoriaus tarnystės (plg. 2IGMR, 142). Akolito tarnystė įsteigta liturgijos metu padėti diakonui, procesijos metu nešti Evangelijų knygą, kryžių, žvakes, tibulį, taip pat ekstraordinariniu atveju dalyti tikintiesiems šv. Komuniją. Be to, ypatingais atvejais akolitas yra atsakingas išstatyti šv. Eucharistiją viešam garbinimui [...]

 • Paskelbta: 2013-02-25

  Liturgija  yra aukščiausias bendrystės su Dievu išgyvenimo momentas.  Kiekviena bažnytinė pareigybė liturgijoje užima jai skirtą išskirtinę vietą. Visa tai tarnauja bendram mūsų Viešpaties garbinimo kultui. Tad kiekvieno pareiga yra prisidėti prie šio veiksmo pagal savo galimybes. Tad liturgijoje išskirtinę vietą užima ir choras, kurį sudaro  atsidavę tikintieji, siekiantys garbinti Viešpatį giesme. Visgi, šiame straipsnyje neapsistosime [...]

 • Paskelbta: 2013-02-18

  Kas yra lektorius? Lektoriais –  (lot. lēctor – skaitovas) –   vadinami gyvojo Dievo žodžio patarnautojai. Vykupų Cermoniale (toliau VC, lot. Cæremoniale Episcoporum) rašoma: 31. „tarp asistuojančių lektoriaus pareigybė atsirado pirmiausia. Ši pareigybė niekada nebuvo išnykusi ir tebėra visuose bažnyčiose“. Pirmą kartą lektoriaus pareigybė paminėta šv. Justino ~ 165 m. I Apolgijoje LXVII skyriuje ir II [...]

© 2015. Telšių kunigų seminarija. Visos teisės saugomos.