facebook

Eucharistinės procesijos planas

 

 

-          Kryžius ir žvakės* 

 

-          Vėliavos* 

 

-          Proginis altorėlis* 

 

-          Patarnautojai* 

 

-            Dvasininkai su kamžomis** (Klierikai, diakonai,kunigai, kanauninkai, monsinjorai, prelatai)* 

 

-           Diakonai patarnavę šv. Mišioms** 

 

-          Kunigai su kapomis** (kunigai, kanauninkai, monsinjorai, prelatai)*

 

-          Kunigai koncelebrantai** (kunigai, kanauninkai, monsinjorai, prelatai)*

 

 

 

 

 

 -          Vyskupai su kapomis ar su arnotais (arčiausiai Švč. Sakramento garbingiausi pagal titulą)**

 

 

 

-          Patarnautojas nešantis pastoralą** 

 

-          2 smilkytuvai** 

 

-          Gėlių barstytojos* 

              

 

-           Baldakimas ir celebrantas su Švč. Sakramentu.* Aplink baldakimą žibintai** -          Vyskupai dėvintys choro rūbus (arčiausiai Švč. Sakramento garbingiausi pagal titulą)**

 

 

-          2 vyskupui asistuojantys diakonai** 

 

-          2 klierikai, kurie neša mitrą ir knygą** 

 

-          Choras* 

 

-          Giesmininkai* 

 

-          Tikinčioji liaudis*  

* Telšių vyskupo Jono Borutos SJ aplinkraštis, 2013 06 17, Nr. 544, 7 punktas.

** Ceremoniale Episcoporum, 2008, 391 punktas.

Parengė IV teol. kurso klierikai

« Grįžti atgal | Paskelbta: 2015-02-17 | Paskutinį kartą atnaujinta: 2015-02-24
© 2015. Telšių kunigų seminarija. Visos teisės saugomos.