facebook

Malda už klierikus Aušros Vartuose

DSC02181

Lapkričio 18 d. Vilniaus didžiuose Gailestingumo Motinos atlaiduose susirinko visų Lietuvos Kunigų Seminarijų klierikai.

Gailestingumo atleidai buvo pradėti rožinio malda prie stebuklingojo Aušros Vartų Marijos paveikslo, kuriai vadovavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai ir jų vadovai.

 

O Marija, Motinėle, Aušros Vartuose garsi!

Laimink mūsų tėviškėlę – jos Globėja Tu esi.

Ežerų ir upių bangos meldžias Nemuno šaly,

ir žvaigždžių keliai padangėj, ir smilgelė pakely…

 

Po maldos keliavome į šv. Teresės bažnyčią, kur vyko Šv. Mišios.

DSC02204

Pagrindinis Mišių celebrantas buvo Vilniaus kunigų seminarijos rektorius kun. Dr. Hans Friedrich Fischer, koncelebravo Kauno ir Telšių seminarijų vadovai, dvasios tėvai bei kiti kunigai.

DSC02217

Pamokslą sakė Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus.

DSC02200

Jungtinis Lietuvos klierikų choras, šv. Mišių metu širdis Dievo link kėlė nuoširdžiomis giesmėmis. Buvo meldžiamasi už klierikus ir tuos kurie negrąsiai svarsto apie kunigiškąjį ar vienuoliškąjį kelią. Tepadrąsina juos Viešpats.

Po Šv. Mišių aukos, Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios klebonas mons. Kęstutis Latoža, pakvietė seminaristus bendrystę pratęsti agapėje.

Daugiau foto akimirkų GELERIJOJE

 

« Grįžti atgal | Paskelbta: 2015-11-18 | Paskutinį kartą atnaujinta: 2015-12-11
© 2015. Telšių kunigų seminarija. Visos teisės saugomos.