facebook

Pagrindinių įvykių kalendorius

2015 – 2016 mokslo metų rudens sesija

Svarbesnių Seminarijos įvykių kalendorius:

Data Savaitės diena Įvykis Ypatumai
09.02 trečiadienis Mokslo metų atidarymas. Dėstytojų posėdis. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Dėstytojų posėdis prasidės 10 val. Parapijos namų salėje.
09.13 sekmadienis Kelionė į Šiluvos atlaidus. Į atlaidus vyksta visi kursai.
09.14-09.16 pirmadienis-trečiadienis Rudens rekolekcijos. Šiomis dienomis klierikai dalyvaus rudens rekolekcijose Kretingoje, todėl paskaitų nebus.
09.18 penktadienis Kunigų nuolatinės formacijos susirinkimas. Klierikai dalyvauja kunigų nuolatinės formacijos susirinkime.
10.01 ketvirtadienis Rožinio pamaldos Palangoje prie Lurdo. Visi klierikai vyksta į pamaldas.
10.02 penktadienis Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Vyks dvi pirmosios paskaitos. Atlaiduose dalyvauja visa seminarija.
10.11 sekmadienis Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos paveikslo vainikavimo metinės. Dalyvauja visa seminarija.
10.19 pirmadienis Kunigų nuolatinės formacijos susirinkimas. Visiems klierikams bus tik pirmosios dvi paskaitos iki pietų bei visos popietinės paskaitos.
10.24 šeštadienis Tarptautinės futbolo varžybos tarp seminarijų. Seminarijų futbolo komandos susitinka Rygos seminarijoje.
10.30 penktadienis Kasmėnesinė susikaupimo diena. Rudens atostogų pradžia. Iš ryto seminarijoje vyks susikaupimo valandos. Klierikai po pietų išvyksta į gimtąsias parapijas.
11.03 antradienis Rudens atostogų pabaiga. Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Klierikai renkasi į Žemaičių Kalvarijos atlaidus, o po jų grįžta į kunigų seminariją. Paskaitos prasideda įprastine tvarka nuo lapkričio 4 d.
11.18 antradienis Kunigų nuolatinės formacijos susirinkimas. Vysk. V. Borisevičiaus kankinystės dienos minėjimas. Vyks dvi pirmosios paskaitos, o popietinės paskaitos vyksta įprastine tvarka.
11.27 penktadienis Kasmėnesinė susikaupimo diena. Iš ryto seminarijoje vyks susikaupimo valandos. Popietinės paskaitos vyksta įprastine tvarka.
12.02 trečiadienis Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Vyks pirmosios dvi paskaitos. Šv. Mišiose bus suteikiami kunigystės kandidatų skyrimai.
12.07 pirmadienis Rudens sesijos pradžia.
12.21 pirmadienis Kasmėnesinė susikaupimo diena. Rudens sesijos pabaiga. Iš ryto seminarijoje vyks susikaupimo valandos. Egzaminai galimi popietiniame laike.
12.23 antradienis Kalėdų atostogų pradžia. Tą dieną bus vyskupijos kunigų susirinkimas (Kūčios). Klierikai kartu su jiems paskirtųjų parapijų klebonais vyksta Kalėdų pastoracinei-liturginei praktikai iki 12.26 (Šeštadienio).
01.04 pirmadienis Kalėdų atostogų pabaiga. Klierikai grįžta į Seminariją iki vakarienės. Paskaitos įprastine tvarka prasideda nuo sausio 5 d.
© 2015. Telšių kunigų seminarija. Visos teisės saugomos.