Dienotvarkė | Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Dienotvarkė

Šiokiadienio dienotvarkė

6:45 – keltis

7:15 – rytmetinė malda

7:45 – šv. Mišios

8:15 – pusryčiai

8:45 – rytinių paskaitų pradžia

12:15 – rytinių paskaitų pabaiga

12:30 – dieninė malda

12:45 – pietūs, laisvalaikis

15:00 – popietinių paskaitų pradžia

17:35 – popietinių paskaitų pabaiga

18:15 – vakarinė malda

18:30 – vakarienė, laisvalaikis

20:00 – darbo laikas

21:00 – dvasinis skaitymas

21:30 – naktinė malda

22:45 – gesinamos šviesos

Šeštadienio dienotvarkė

6:45 – keltis

7:15 – rytmetinė malda

7:45 – šv. Mišios

8:15 – pusryčiai

8:45 – darbo laikas

12:30 – dieninė malda

12:45 – pietūs, laisvalaikis

18:15 – vakarinė malda

18:30 – vakarienė, laisvalaikis

20:00 – darbo laikas

21:00 – dvasinis skaitymas

21:30 – naktinė malda

22:45 – gesinamos šviesos

Sekmadienio dienotvarkė

7:30 – keltis

8:00 – asmeninė rytmetinė malda

8:30 – pusryčiai

Pastoracinė praktika parapijoje

18:00 – vakarienė, laisvalaikis

Prieš miegą – asmeninė malda

22:45 – gesinamos šviesos

Šventadienio dienotvarkė

6:45 – keltis

7:15 – rytmetinė malda

7:45 – šv. Mišios

8:15 – pusryčiai, laisvalaikis

12:30 – dieninė malda

12:45 – pietūs, laisvalaikis

18:15 – vakarinė malda

18:30 – vakarienė, laisvalaikis

21:00 – dvasinis skaitymas

21:30 – naktinė malda