• DSC0151-150x150

  Lietuvos ir Latvijos seminarijos santykius aiškinosi krepšinio aikštelėje

  2013 m. spalio 18 – 19 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vykos tradicinis Lietuvos ir Latvijos kunigų seminarijų klierikų krepšinio komandų turnyras. Tarpusavy rungėsi Kauno, Vilniaus Šv. Juozapo, Rygos arkivyskupijos, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus, kunigų seminarijų krepšinio komandos. Varžybos vyko Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos sporto salėje. Seminaristai ne tik rungtyniavo, tačiau per tą laiką tarpusavy bendravo, kartu meldėsi, Telšių kunigų seminarijos klierikai svečiams parengė puikią meninę sutikimo programą. Puikią progą pabendrauti turėjo ir komandas atlydėję seminarijų vadovybės nariai. Per visas spalio 19 dieną vykusias krepšinio varžybas, po ilgo ir gražaus žaidimo prizinėmis vietomis pasidalino ir abiejų Telšių vyskupų: J. Borutos SJ ir jo pagalbininko vyskupo L. Vodopjanovo įsteigtas taures bei prizus laimėjo…

 • MAIN_000x000

  Stojantiems į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją 2013

  Mieli Jaunuoliai, Bažnyčiai reikia kunigų, kurie tęstų Kristaus pradėtą misiją, skelbtų amžinąsias vertybes, rodytų žmonėms tikrąjį gyvenimo kelią ir vestų juos pas Dievą. Bažnyčia be paliovos meldžiasi už pašaukimus ir turėdama aiškų ir drąsų pašaukimo planą nuolatos kreipiasi į jaunuolius, kviesdama atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti Juo. Šių dienų palaimintasis Jonas Paulius II primena, jog rytdienos kunigas, nemažiau negu šiandieninis, turi būti panašus į Kristų, o pašaukimas į kunigystę yra ypatingas būti viršenybės prieš turėti paliudijimas, pripažinimas, kad gyvenimo prasmė yra laisvas ir atsakingas savęs atidavimas kitiems bei pasiryžimas šitaip tarnauti Evangelijai ir Dievo karalystei (Plg. Pastores dabo vobis). Mielas Jaunuoli, jei nori brandinti savo pašaukimą ir ruoštis kunigystei, atvyk…

 • Klierikai vyko į Romą

  Šių metų kovo 1-8 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai turėjo galimybę kiek atsipūsti nuo akademinės studento duonos ir leistis į ekskursiją. Šiuokart ne Lietuvos kampelį, muziejų ar šventovę pastarieji lankė, tačiau, minint Žemaičių krikšto jubiliejų, piligriminėje kelionėje į Romą dalyvavo. Neretas užsienio gamtovaizdis studentų akį traukė, nors ir ne itin komfortabilu buvo automobiliais kone pusę Europos žemyno kirsti. Tačiau su Dievo pagalba kelionė įvyko sėkmingai. Ypatingai maloniai būsimieji kunigai buvo priimti popiežiškąjai lietuvių šv. Kazimiero kolegijai priklausančiuose svečių namuose, kuriais rūpinasi kolegijos Rektorius prelatas Petras Šiurys. Visiems atvykusiems žemaičiams kovo 3 d. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios šv. Petro bazilikoje, centrinėje navoje prie šv. Petro sosto altoriaus,…

 • 4

  I teologijos kurso kunigystės kandidatų skyrimai ir įvilktuvės į sutanas

  Lapkričio 19-ąją, pirmadienį, į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją vyskupijos dvasininkai rinkosi neeiliniam kunigų formacijos susirinkimui. Tądien buvo minimos ne tik 66-osios mūsų tautos kankinio vyskupo V.Borisevičiaus mirties metinės. Taip pat žvilgančiomis sutanomis pasipuošė ir kunigystės kandidato skyrimus priėmė seminarijos I-ojo teologijos kurso klierikai: Antanas Budreckas, Donatas Litvinas ir Artūras Goštautas. Kaip įprasta, nuolatinės kunigų formacijos susirinkimas prasidėjo seminarijos patalpose 10 val. ryte. Vidudienį susirinkę vyskupijos kunigai išsirikiavo procesijai į Katedrą. Prieš pat iškilmes, ordinaras pašventino įvilktuvininkų sutanas, kuriomis pasidabinė atsistojo tarp savo bendramokslių. Šv. Mišių pradžioje J.E. vyskupas J.Boruta SJ trumpai priminė, jog per šią Eucharistinę puotą kreipiamasi į visus kankinius, prašant jų užtarimo ir pagalbos tikėjimo tvirtume.…

 • Šv. Mišios Kęstaičiuose

  Šių metų lapkričio 18 d. (sekmadienį) visi Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai bei vadovybė vyko į Kęstaičius aukoti ir dalyvauti šv. Mišiose. Tokia data buvo pasirinkta neatsitiktinai – 1886 m. lapkričio 19 d. tikinčiųjų laiudis, parodžiusi herojišką meilę tikėjimui ir stengdamasi išsaugoti savo šventovę, kovą su tuometine valdžia visgi pralaimėjo. Šia vietą sieja liūdna istorija. 1738 m. Jonas Antanas Rimgaila savo dvarelį Kęstaičiuose padovanojo broliams rokitams, kurie čia galėjo tinkamai įsikurti, pastatyti bažnyčią, vienuolyną, ligoninę ir rūpintis neįgaliaisiais. Jų katalikiška veikla nepatiko carinės Rusijos valdžiai – 1841 m. vienuolynas buvo uždarytas. Gindami Kęstaičių bažnyčią, žmonės buvo pasiryžę aukoti net savo gyvybes, tačiau, nežiūrint to, 1886 m. šventovė buvo…