Paskaitų tvarkaraštis | Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

2015/2016 m. m. pavasario semestras

Pirmadienis

Darbo valandos Val. Nr. I filosofijos kursas I teologijos IV teologijos kursas
8:45-9:30 1 Italų kalba II/IV

(Kun. teol. dr. D. Trijonis)

Bažnyčios istorija I/II

(kan. teol.lic. A.Sabaliauskas)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
9:40-10:25 2 Lietuvos istorija

(Doc. dr. V. Vaivada)

Bažnyčios istorija I/II

(kan. teol.lic. A.Sabaliauskas)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
10:35-11:20 3 Lietuvos istorija

(Doc. dr. V. Vaivada)

Spec. moralinė teologija

(Kun. teol. dr. D. Trijonis)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
11:30-12:15 4 Lietuvos istorija

(Doc. dr. V. Vaivada)

Spec. moralinė teologija

(Kun. teol. dr. D. Trijonis)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
15:00-15:45 5 Psichologija

(Mgr. V. Benaitienė)

Bažnyčios istorijos pratybos

(kan. teol.lic. A.Sabaliauskas)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
15:55-16:40 6 Psichologija

(Mgr. V. Benaitienė)

Bažnyčios istorijos pratybos 

(kan. teol.lic. A.Sabaliauskas)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
16:50-17:35 7 Savarankiškas darbas bibliotekoje Bažnyčios istorijos pratybos 

(kan. teol.lic. A.Sabaliauskas)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
20:00-21:00 8 Savarankiškas darbas bibliotekoje Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams

Antradienis

Darbo valandos Val. Nr. I filosofijos kursas I teologijos IV teologijos kursas
8:45-9:30 1 Lotynų k. II/V

(Mgr. L. Raudytė)

Patrologija

(Kan. teol.lic.A.Sabaliauskas)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
9:40-10:25 2 Metafizika

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Patrologija

(Kan. teol.lic.A.Sabaliauskas)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
10:35-11:20 3 Metafizika

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Ekleziologija

(Kan. teol. lic. V. Ačas)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
11:30-12:15 4 Metafizika

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Ekleziologija

(Kan. teol. lic. V. Ačas)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
15:00-15:45 5 Psichologija

(Mgr. V. Benaitienė)

Patrologija (pratybos)

(Kan. teol.lic. A.Sabaliauskas)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
15:55-16:40 6 Psichologija

(Mgr. V. Benaitienė)

Patrologija (pratybos)

(Kan. teol.lic. A.Sabaliauskas)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
16:50-17:35 7 Anglų kalba

(Mgr. J. Damanskienė)

Patrologija (pratybos)

(Kan. teol.lic. A.Sabaliauskas)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
20:00-21:00 8 Savarankiškas darbas bibliotekoje Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams

Trečiadienis

Darbo valandos Val. Nr. I filosofijos kursas I teologijos IV teologijos kursas
8:45-9:30 1 Filosofijos istorijos pratybos

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Dvasingumo teologija (pratybos)

(Kun. teol. lic. R. Karpavičius)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
9:40-10:25 2 Filosofijos istorija I/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Dvasingumo teologija (pratybos)

(Kun. teol. lic. R. Karpavičius)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
10:35-11:20 3 Filosofijos istorija I/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Dvasingumo teologija

(Kun. teol. lic. R. Karpavičius)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
11:30-12:15 4 Filosofijos istorija I/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Dvasingumo teologija

(Kun. teol. lic. R. Karpavičius)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
15:00-15:45 5 Filosofijos istorija I/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Anglų teologinė kalba II/II

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
15:55-16:40 6 Filosofijos istorija I/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
16:50-17:35 7 Filosofijos istorija I/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
20:00-21:00 8 Savarankiškas darbas bibliotekoje Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams

Ketvirtadienis

Darbo valandos Val. Nr. I filosofijos kursas I teologijos IV teologijos kursas
8:45-9:30 1 Seminaras I

(pasirinktinai)

Seminaras III

(pasirinktinai)

Seminaras VI 

(pasirinktinai)

9:40-10:25 2 Anglų kalba

(Mgr. J. Damanskienė)

Dogmų teol. I/VI (Trejybės teol.)

(Mons. prof. dr. A. Ramonas)

Bažnytinė teisė III/III 

(kun. bažn. t. dr. M. Venskus)

10:35-11:20 3 Anglų kalba

(Mgr. J. Damanskienė)

Dogmų teol. I/VI (Trejybės teol.)

(Mons. prof. dr. A. Ramonas)

Bažnytinė teisė III/III

(kun. bažn. t. dr. M. Venskus)

11:30-12:15 4 Bažnytinė muzika

(Mgr. V. Budreckis)

Bažnytinė muzika

(Mgr. V. Budreckis)

Bažnytinė teisė III/III 

(kun. bažn. t. dr. M. Venskus)

15:00-15:45 5 Lotynų kalbos pratybos

(Mgr. L. Raudytė)

Bažnytinė muzika

(Mgr. V. Budreckis)

Bažnytinės teisės III/III  pratybos

(kun. bažn. t. dr. M. Venskus)

15:55-16:40 6 Italų kalbos pratybos

(Kun. teol. dr. D. Trijonis)

Giedojimas

(Mgr. V. Budreckis)

Bažnytinės teisės III/III  pratybos

(kun. bažn. t. dr. M. Venskus)

16:50-17:35 7 Savarankiškas darbas bibliotekoje Savarankiškas darbas bibliotekoje Bažnytinės teisės III/III  pratybos

(kun. bažn. t. dr. M. Venskus)

20:00-21:00 8 Savarankiškas darbas bibliotekoje Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams

Penktadienis

Darbo valandos Val. Nr. I filosofijos kursas I teologijos IV teologijos kursas
8:45-9:30 1 Lectio divina

(kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
9:40-10:25 2 Italų kalba II/IV

(Kun. teol. dr. D. Trijonis)

Spec. moralinė teologija (pratybos)

(Kun. teol. dr. D. Trijonis)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
10:35-11:20 3 Savarankiškas darbas bibliotekoje Spec. moralinė teologija

(Kun. teol. dr. D. Trijonis)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
11:30-12:15 4 Savarankiškas darbas bibliotekoje Spec. moralinė teologija

(Kun. teol. dr. D. Trijonis)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
15:00-15:45 5 Savarankiškas darbas bibliotekoje Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
15:55-16:40 6 Savarankiškas darbas bibliotekoje Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
16:50-17:35 7 Savarankiškas darbas bibliotekoje Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
20:00-21:00 8 Savarankiškas darbas bibliotekoje Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams

Šeštadienis

Darbo valandos Val. Nr. I filosofijos kursas I teologijos IV teologijos kursas
8:15-9:00 1 Metafizika (pratybos)

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Anglų teol. kalba II/II (pratybos)

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
9:10-9:55 2 Filosofijos istorijos pratybos

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
10:05-10:50 3 Savarankiškas darbas bibliotekoje Anglų teol. kalba II/II (pratybos)

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
11:00-11:45 4 Savarankiškas darbas bibliotekoje Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
11:55-12:40 5 Savarankiškas darbas bibliotekoje Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
19:30-20:15 6 Savarankiškas darbas bibliotekoje Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams
20:30-21:15 7 Savarankiškas darbas bibliotekoje Savarankiškas darbas bibliotekoje Magistrinio darbo rašymas ir ruošimasis baigiamiesiems egzaminams