Svarbesnių įvykių kalendorius | Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

2015 – 2016 mokslo metų pavasario sesija

Svarbesnių Seminarijos įvykių kalendorius

Data Savaitės d. Įvykis Ypatumai
01.11 pirmadienis Pavasario semestro pradžia Klierikai grįžta į seminariją sausio 10 d. vakare
01.13 trečiadienis Laisvės gynėjų diena Klierikai dalyvauja 18 val. šv. Mišiose Katedroje .
01.18 pirmadienis Kunigų nuolatinės formacijos susirinkimas Visiems klierikams bus tik pirmosios dvi paskaitos iki pietų bei visos popietinės paskaitos
01.29 penktadienis Kasmėnesinė klierikų susikaupimo diena Seminarijoje vyks susikaupimo valandos.
02.02 antradienis Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje Visiems klierikams bus tik pirmosios dvi paskaitos iki pietų, iškilmėse dalyvauja visa seminarija. Mažeikių dekanatas.
02.05 penktadienis Kunigų nuolatinės formacijos susirinkimas. Tarptautinė mokslinė konferencija Paskaitų nebus. Dalyvauja visa seminarija
02.16 antradienis Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena Paskaitų nebus. Visi klierikai dalyvauja 12 val. iškilmingose Šv. Mišiose Katedroje bei minėjime
02.26 penktadienis Kasmėnesinė klierikų susikaupimo diena. Iš ryto seminarijoje vyks susikaupimo valandos.
03.02 trečiadienis Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje Visiems klierikams bus tik pirmosios dvi paskaitos iki pietų, iškilmėse dalyvauja visa seminarija. Tauragės dekanatas.
03.04 penktadienis Šv. Kazimiero Lietuvos globėjo Šv. Mišios Vėžaičiuose Paskaitų nebus. Visa seminarija dalyvauja 12 val. iškilmingose šv. Mišiose
03.11 penktadienis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Paskaitų nebus. Visi klierikai dalyvauja 12 val. iškilmingose Šv. Mišiose Katedroje.
03.17-19 ketvirtadienis – šeštadienis Gavėnios rekolekcijos Šiomis dienomis klierikai dalyvaus rekolekcijose, todėl paskaitų nebus.
03.24 ketvirtadienis Didysis Ketvirtadienis, Šv. Chrizmos Mišios, kunigystės ir Eucharistijos įsteigimo minėjimas; Kunigų susirinkimas Paskaitų nebus. Klierikai išvyksta Didžiojo Tridienio liturginei-pastoracinei praktikai. Po jos prasideda klierikų Velykų atostogos
04.10 sekmadienis Velykų atostogų pabaiga Klierikai grįžta į seminariją iki vakarienės
04.18 pirmadienis Kunigų nuolatinės formacijos susirinkimas Visiems klierikams bus tik pirmosios dvi paskaitos iki pietų bei visos popietinės paskaitos
04.23 šeštadienis Kauno kunigų seminarijos 150 m. jubiliejus Išvyka į Kauno kunigų seminariją
04.27 trečiadienis “Ex universo“ moralinės teologijos egzaminas magistro laipsniui įsigyti
04.29 penktadienis Kasmėnesinė klierikų susikaupimo diena Seminarijoje vyks susikaupimo valandos.
05.01 sekmadienis Gegužinės pamaldos prie Liurdo Palangoje Klierikai vyksta į pamaldas.
05.02 pirmadienis Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje Iškilmėse dalyvauja visa seminarija. Gargždų dekanatas.
05.05 ketvirtadienis “Ex universo“ kanonų teisės egzaminas magistro laipsniui įsigyti
05.09 pirmadienis Pavasario semestro egzaminų sesijos pradžia
05.12 ketvirtadienis “Ex universo“ dogminės teologijos egzaminas magistro laipsniui įsigyti
05.13 penktadienis Magistrinių darbų gynimas
05.18 pirmadienis Kunigų nuolatinės formacijos susirinkimas Egzaminai galimi tik po pietų
05.19 ketvirtadienis “Ex universo“ egzaminas teologijos bakalauro laipsniui įsigyti
05.23-29 pirmadienis –

sekmadienis

IV teol. kurso 7 dienų rekolekcijos
05.27 penktadienis Klierikų susikaupimo diena. Pavasario semestro egzaminų sesijos pabaiga Seminarijoje vyks susikaupimo valandos
05.31 antradienis Diakonato šventimai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje Klierikai dalyvauja 12 val. šv. Mišiose Žemaičių Kalvarijoje
06.01 trečiadienis Šv. Justinas Telšių vyskupijos globėjas. Kunigystės šventimai Telšių Katedroje Klierikai dalyvauja 12 val. šv. Mišiose Katedroje
06.02 ketvirtadienis Mokslo metų pabaiga Žemaičių Kalvarijoje Privalomas visų klierikų dalyvavimas. Tą pačią dieną klierikai išvyksta atlikti birželio mėn. pastoracinę – katechetinę praktiką. Šilutės dekanato diena.