Tarptautinė mokslinė konferencija skirta vienuolių metams paminėti | Telšių kunigų seminarija

Tarptautinė mokslinė konferencija skirta vienuolių metams paminėti

Pašvęstojo gyvenimo praeitis, dabartis ir ateitis: pašvęstuoju gyvenimu ir broliška bendryste liudyti krikščionišką tikėjimą kintančioje visuomenėje

 

 

Telšiai, 2015 m. vasario 20 d.

(Telšių Žemaitės dramos teatras, Respublikos g. 18, Telšiai)

Programa:

10.00 val. – Konferencijos pradžia. Meninė programa.

Įžangos žodis – doc. dr. Jonas Boruta SJ (Telšių Vyskupas, LKMA akademikas)

10.30 val. – Naujoji evangelizacija ir kultūrinis įsipareigojimas pašvęstajame gyvenime. Tarp praeities, dabarties ir ateities (Nuova Evangelizzazione e impegno culturale nella Vita Consacrata. Tra passato, presente e futuro).

vysk. prof. dr. Enrico dal Covolo (Romos popiežiškojo Laterano universiteto rektorius)

11.30 val. – Pašvęstasis gyvenimas: nešti Dievo apkabinimą

ses. dr. Ligita Ryliškytė SJE (Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto lektorė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinikos vyresnioji mokslo darbuotoja)

12.10 val. – Kavos pertraukėlė

12.30 val. Vienuolijų vaidmuo po protestantiškos Reformos iš naujo evangelizuojant Latgalą (Il ruolo dei religiosi nella recatolizzazione della Latgale dopo la Riforma Protestante).

kun. doc. dr. Andris Priede (Latvijos Universiteto Teologijos fakulteto Bažnyčios istorijos ir religijų istorijos katedros dėstytojas)

13.00 val. Cistersų pavyzdžio ir Šv. Bernardo Klerviečio minčių aktualumas mūsų dienų Lietuvai.

dr. Darius Baronas (Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, LKMA narys)

13.30 val. – Diskusijos.

14.30 val. – Šv. Mišios Telšių Katedroje.

Konferencijos moderatorius: LKMA akad. mons. prof. dr. Arvydas Ramonas (Klaipėdos universitetas; Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija)

 

Konferencijos organizatoriai:

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija;

Telšių Vyskupijos Kurija;

Telšių Vyskupijos Katechetikos Centras;

Telšių rajono savivaldybės Švietimo Centras.