• 01

    History

    Lithuanian church province was established in 1926 of Pope Pius the IX. Large Samogitian diocese was divided into three new dioceses: Kaunas archbishopric, Panevezys and Telsiai dioceses, Klaipeda prelature, including Klaipeda land Catholic parishes, earlier belonging to Varmija diocese, was joined to Telsiai diocese. Justinas Staugaitis, signatory of the Act of Independence, famous Lithuanian politician and cultural worker, was appointed the first bishop of Telsiai. Telsiai, capital of Samogitia, became the center of diocese and bishop’s residence. Beginning of the activity in the diocese was very difficult. There were no priests in the new diocese. It was difficult to form even the curia’s staff. „We learned, that only 26 students…

  • Iškilmė Žemaičių Kalvarijoje

    Iškilmė Žemaičių Kalvarijoje

    2015 m. rugsėjo 27 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko iškilmė – buvo minimos devintosios Stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu, Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės vainikavimo popiežiaus pašventintomis karūnomis, metinės. Prieš pagrindines 12 val. Šv. Mišias gausiai susirinkę maldininkai meldėsi adoruodami Švč. Sakramentą, kalbėdami Rožinį. Šv. Mišioms, kurias tiesiogiai transliavo ir Marijos radijas, o jose giedojo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos sumos ir jaunimo chorai, vadovaujami Kristinos Kondratavičienės ir Irenos Taujanienės, vadovavo apaštalinis nuncijus Pabaltijui arkivyskupas dr. Pedro Lopez Quintana, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, nuncijaus sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centrų direktorius mons. kan. Rimantas Gudlinkis, Telšių dekanato dekanas…