Dėstytojai

Vyskupas – doc. dr. Jonas BORUTA SJ, tel. (8-444) 60636
Teologijos įvadas. Patrologija. Bažnyčios istorija. Lietuvos Bažnyčios istorija

Rektorius – kun. teol. dr. Ramūnas NORKUS, mob. tel. (618) 60940, el. paštas: norkusr@gmail.com
Kristologija.

Studijų prefektas – kan. doc. teol. dr. Vladas GEDGAUDAS, mob. tel. (611) 02713, el. paštas: vladas@libero.it
Filosofijos įvadas. Gamtos filosofija. Logika. Metafizika. Filosofijos istorija. Filosofinė antropologija. Religijos ir Dievo filosofija. Etika. Fundamentinė teologija. Orientalinė teologija.

Vicerektorius finansiniams ir ūkiniams reikalams, TKS Ekonominių Reikalų Tarybos pirmininkas – kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS, tel. (444) 60622, el. paštas: remigutiss@gmail.com
Bažnytinė teisė

Dvasios tėvas – kun. relig. m. mgr., teol. lic. Saulius TOMOŠAITIS, tel. (687) 80999, el. paštas: saultomo@gmail.com
Lectio divina.

Prefektas formacijai – kan. relig. m. mgr., bž. t. lic. Andriejus SABALIAUSKAS, mob. tel. (616) 01275, el. paštas: andrius.sabaliauskas@gmail.com
Šventojo Rašto pratybos. Dvasinės literatūros analizė. Užsienio kalba (lotynų). Patrologija.

Mokslo ir Studijų Tarybos pirmininkas – mons. prof. hab. teol. dr. Arvydas RAMONAS, mob. tel. (8-682) 16645, el. paštas: arvydas.ramonas@outlook.com
Dogminė teologija. Homiletika.

Auklėtinių Ugdymo Tarybos pirmininkas – kan. relig. m. mgr. Jonas AČAS, mob. tel. (687) 85991, el. paštas: jonasacas@gmail.com
Seminaras: Aktualūs moralės klausimai

Kun. teol. dr. Andrius VAITKEVIČIUS, tel. (616) 42383, el. paštas: andriuvaitkeviciu@yahoo.com
Bioetikos problemos. Ekumenizmas.

Doc. hum. m. dr. Vacys VAIVADA, mob. tel. (672) 09728, el. paštas: v.vaivada@centras.lt
Lietuvos istorija

Doc. human. m. dr. Liepa GRICIŪTĖ, mob. tel. (654) 25165, el. paštas: griciuteliepa@yahoo.de
Meno istorija

Doc. teol. dr. Ingrida Kazakevičiūtė – GUDAUSKIENĖ
Bendras Šventojo Rašto įvadas. Šventojo Rašto egzegezė

Doc. dr. Vaineta JUŠKIENĖ
Pedagogika

Prel. bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS, mob. tel. (687) 85993, el. paštas: juozasiurys@gmail.com
Bažnytinė teisė

Kun. relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS, mob. tel. (618) 51000, el. paštas: venskus.marius@gmail.com
Bažnytinė teisė

Kan. bažn. t. dr. Algis GENUTIS, mob. tel. (685) 33342, el. paštas: algisgenutis@gmail.com
Bažnytinė teisė

Kun. teol. dr. Darius TRIJONIS, mob. tel. (683) 11352, el. paštas: dtrijonis@yahoo.it
Bendroji moralinė teologija. Specialioji moralinė teologija

Kan. liturgikos doktor. Vygintas GUDELIŪNAS, mob. tel.(610) 05778, el. paštas: vygisgu@hotmail.com
Liturgika. Homiletika

Mons. eduk. m. lic. Rimantas GUDLINKIS, mob. tel. (687) 78921, el. paštas: rimantas@libero.it
Naujasis visuotinis Katalikų Bažnyčios katekizmas. Katechetika. Katechetikos metodologija. Katechetinė – pedagoginė praktika

Kan. relig. m. mgr., bž. t. lic. Domas GATAUTAS, mob. tel. (687) 87987, el. paštas: domaas@gmail.com
Bažnytinė teisė

Kan. teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS, mob. tel. (687) 82988, el. paštas: viktoravicius@yahoo.it
Bažnyčios socialinis mokymas

Kun. relig. m. mgr., fil. doktor. Tomas KAULIUS, mob. tel. (626) 91661, el. paštas: pasauliux@inbox.lt
Filosofinė antropologija. Logika. Gamtos filosofija. Etika.

Kun. relig. m. mgr., fil. lic. Virgilijus POŠKUS, mob. tel. (687) 82990, el. paštas: vposkus@hotmail.com
Filosofijos įvadas. Metafizika. Filosofijos istorija. Dievo filosofija. Religijos psichologija. Religijos filosofija. Užsienio kalba (teologinė anglų)

Kun. teol. lic. Rolandas KARPAVIČIUS, mob. tel. (698) 17301, el. paštas: krolandas@yahoo.it
Dvasingumo pagrindai. Dvasingumo teologija

Kun. relig. m. mgr., teol. lic. Tomas ŽLIBINAS, mob. tel. (617) 18598, el. paštas: tamosiukasz@gmail.com
Mokslinė metodologija

Apaštalinis Protonotaras Juozapas Pranciškus GEDGAUDAS, tel. (444) 60636, mob. tel. (610) 11802
Užsienio kalba (lotynų, teologinė vokiečių)

Aktorius mgr. Egidijus STANCIKAS, mob. tel. (618) 16060
Retorika

Psichologė mgr. Vanda BENAITIENĖ, tel. (444) 74282, el. paštas: vbenaitiene@gmail.com
Psichologija (bendroji + vystymosi (a. t.))

Mgr. Vidmantas BUDRECKIS, tel. (8-46) 25 9736, mob. tel. (686) 21357, el. paštas: vbudreckis@gmail.com
Bažnytinė muzika. Bažnytinis giedojimas

Mgr. Angelė RAUDIENĖ, tel. (444) 32986, el. paštas: raudziai@takas.lt
Užsienio kalba (vokiečių)

Mgr. Loreta RAUDYTĖ, tel. (444) 32986, el. paštas: raudziai@takas.lt
Graikų kalba

MGR. Jūratė DAMANSKIENĖ, mob. tel. (675) 71711
Užsienio kalba (anglų)