Dienotvarkė

Šiokiadienio dienotvarkė

6:45 – keltis
7:15 – rytmetinė malda
7:45 – šv. Mišios
8:15 – pusryčiai
8:45 – rytinių paskaitų pradžia
12:15 – rytinių paskaitų pabaiga
12:30 – dieninė malda
12:45 – pietūs, laisvalaikis
15:00 – popietinių paskaitų pradžia
17:35 – popietinių paskaitų pabaiga
18:15 – vakarinė malda
18:30 – vakarienė, laisvalaikis
20:00 – darbo laikas
21:00 – dvasinis skaitymas
21:30 – naktinė malda
22:45 – gesinamos šviesos

Šeštadienio dienotvarkė

6:45 – keltis
7:15 – rytmetinė malda
7:45 – šv. Mišios
8:15 – pusryčiai
8:45 – darbo laikas
12:30 – dieninė malda
12:45 – pietūs, laisvalaikis
18:15 – vakarinė malda
18:30 – vakarienė, laisvalaikis
20:00 – darbo laikas
21:00 – dvasinis skaitymas
21:30 – naktinė malda
22:45 – gesinamos šviesos

Sekmadienio dienotvarkė

7:30 – keltis
8:00 – asmeninė rytmetinė malda
8:30 – pusryčiai
Pastoracinė praktika parapijoje

18:00 – vakarienė, laisvalaikis
Prieš miegą – asmeninė malda

22:45 – gesinamos šviesos

Šventadienio dienotvarkė

6:45 – keltis
7:15 – rytmetinė malda
7:45 – šv. Mišios
8:15 – pusryčiai, laisvalaikis
12:30 – dieninė malda
12:45 – pietūs, laisvalaikis
18:15 – vakarinė malda
18:30 – vakarienė, laisvalaikis
21:00 – dvasinis skaitymas
21:30 – naktinė malda