Klierikai

Propedeutinis kursas

Dovydas PAULIKAS, 1990 11 10, iš Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos (T)

I filosofijos kursas (I)

Rokas MAZILIAUSKIS, 1995 03 28, iš Vainuto Šv. Jono Krikštytojo parapijos (T)

I teologijos kursas (III)

Viktoras NACAS, 1991 11 26, iš Akmenės Šv. Onos parapijos (T)

Raimoundas ZIMKA, 1978 02 09, iš Alantos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos(P)

II teologijos kursas (IV)

Feliksas ŠPOKAS, 1991 11 28, iš Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos (T)

IV teologijos kursas (V)

Antanas BUDRECKAS, 1990 08 03, iš Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos (T)

Donatas LITVINAS, 1989 07 22, iš Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos (T)

diak. Gediminas PAULIUS, 1989 07 03, iš Tūbinių Dievo Apvaizdos parapijos (T)

diak. Vidmantas DAUGĖLA, 1988 05 06, iš Šačių Šv. Jono Krikštytojo parapijos (T)