• 3

    Norintiems studijuoti

    TKS Prisijungęs siūlo jums drąsos kartu su Dievu! Pabandyk! Nebijok jo! Turėk drąsos rizikuoti su tikėjimu! Turėk drąsos rizikuoti su gerumu! Turėk drąsos rizikuoti su tyra širdimi! Rizikuok su Dievu, tuomet pamatysi, kad būtent tada tavo gyvenimas tampa platesnis ir apšviestas, ne nuobodus, bet pilnas begalinių malonių netikėtumų, nes beribis Dievo gerumas niekada neišsisemia! Pop. Benediktas XVI   Bendra informacija stojantiems į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją Bažnyčiai reikia kunigų, kurie tęstų Kristaus pradėtą misiją, skelbtų amžinąsias vertybes, rodytų žmonėms tikrąjį gyvenimo kelią ir vestų juos pas Dievą. Bažnyčia be paliovos meldžiasi už pašaukimus ir, turėdama aiškų bei drąsų pašaukimo planą, nuolatos kreipiasi į jaunimą, ragindama atsiliepti į Kristaus…

  • 01

    History

    Lithuanian church province was established in 1926 of Pope Pius the IX. Large Samogitian diocese was divided into three new dioceses: Kaunas archbishopric, Panevezys and Telsiai dioceses, Klaipeda prelature, including Klaipeda land Catholic parishes, earlier belonging to Varmija diocese, was joined to Telsiai diocese. Justinas Staugaitis, signatory of the Act of Independence, famous Lithuanian politician and cultural worker, was appointed the first bishop of Telsiai. Telsiai, capital of Samogitia, became the center of diocese and bishop’s residence. Beginning of the activity in the diocese was very difficult. There were no priests in the new diocese. It was difficult to form even the curia’s staff. “We learned, that only 26 students…