1
Naujienos

Atidarytos Jubiliejinės Gailestingumo Durys Telšių vyskupijos šventovėse

Prasidedantys jubiliejiniai Dievo Gailestingumo metai kviečia mus į glaudesnį ryšį su Dievu ir patirti iš Jo meilės teikiamas malones.

Esame pakviesti gauti Dievo malonių, įprastomis sąlygomis laimint Visuotinius atlaidus, 2016 metais

aplankydami šias Telšių vyskupijos Gailestingumo jubiliejinių metų šventoves:

Telšių vyskupijos Šv. Antano Paduviečio Katedrą, Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo Baziliką ir Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčią.

Jubiliejinės Gailestingumo durys Telšių Katedroje buvo atvertos š. m. gruodžio 13 dieną.

Telšiuose 8 val. ryte visi tikintieji rinkosi prie Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (dar kitaip – Telšių Mažosios Bažnytėlės) nuo kurios, vadovaujant Telšių vyskupijos vyskupui Jonui Borutai SJ, iškilmingos procesijos būdu buvo keliaujama per Telšių miestą į Katedrą ir atvertos jos Jubiliejinės durys.

Įėjus pro Jubiliejines Galestingumo duris yra patenkama į Telšių vyskupijos Katedros kriptą ir aplankoma uolaus Dievo Gailestingumo skelbėjo, Dievo Tarno, kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus kapą ir po to patenkama į pačią Katedrą. Sužinokite daugiau apie religija lietuvoje.

Atvėrus Gailestingumo duris Katedroje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios.

(klier. R. Zimkos nuotraukos)

Tą pačią dieną 12 val. Gailestingumo durys buvo atvertos ir į Žemaičių Kalvarijos Baziliką, ir į Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčią.

Kviečiame tikinčiuosius kuo gausiau dalyvauti Gailestingumo durų atvėrimo iškilmėse Telšių vyskupijos jubiliejinių metų šventovėse ir jas uoliai lankyti per visus 2016 – uosius Gailestingumo metus.

kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *