• 1

  Atidarytos Jubiliejinės Gailestingumo Durys Telšių vyskupijos šventovėse

  Prasidedantys jubiliejiniai Dievo Gailestingumo metai kviečia mus į glaudesnį ryšį su Dievu ir patirti iš Jo meilės teikiamas malones. Esame pakviesti gauti Dievo malonių, įprastomis sąlygomis laimint Visuotinius atlaidus, 2016 metais aplankydami šias Telšių vyskupijos Gailestingumo jubiliejinių metų šventoves: Telšių vyskupijos Šv. Antano Paduviečio Katedrą, Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo Baziliką ir Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčią. Jubiliejinės Gailestingumo durys Telšių Katedroje buvo atvertos š. m. gruodžio 13 dieną. Telšiuose 8 val. ryte visi tikintieji rinkosi prie Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (dar kitaip – Telšių Mažosios Bažnytėlės) nuo kurios, vadovaujant Telšių vyskupijos vyskupui Jonui Borutai SJ, iškilmingos procesijos būdu buvo keliaujama per Telšių miestą…

 • DSC02731-150x150111

  Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus Kunigų Seminarija

  Kaip kiekvienais metais, Kūčių ir Šv. Kalėdų išvakarėse, Telšių vyskupijos dvasininkai susirinko bendroms Kūčioms. Po pamaldų Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija didžiajame valgomajame vyko kunigų Kūčios. Sužinoti kažką daugiau apie Vilniaus Kunigu Seminarija.   

 • Iškilmė Žemaičių Kalvarijoje

  Iškilmė Žemaičių Kalvarijoje

  2015 m. rugsėjo 27 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko iškilmė – buvo minimos devintosios Stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu, Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės vainikavimo popiežiaus pašventintomis karūnomis, metinės. Prieš pagrindines 12 val. Šv. Mišias gausiai susirinkę maldininkai meldėsi adoruodami Švč. Sakramentą, kalbėdami Rožinį. Šv. Mišioms, kurias tiesiogiai transliavo ir Marijos radijas, o jose giedojo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos sumos ir jaunimo chorai, vadovaujami Kristinos Kondratavičienės ir Irenos Taujanienės, vadovavo apaštalinis nuncijus Pabaltijui arkivyskupas dr. Pedro Lopez Quintana, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, nuncijaus sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centrų direktorius mons. kan. Rimantas Gudlinkis, Telšių dekanato dekanas…

 • DSC_0641-150x150

  Telšių kunigų seminarijos naujųjų mokslo metų pradžia

  Telšių kunigų seminarijos naujųjų mokslo metų pradžia 2015 m. rugsėjo 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko kasmėnesiniai atlaidai, kuriuos tą dieną atstovavo Klaipėdos dekanatas. Tą pačią dieną tradiciškai iškilmingai Naujuosius Mokslo metus pradėjo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Prieš pagrindines tos dienos Šv. Mišias Žemaičių Kalvarijoje vyko Seminarijos vadovybės ir dėstytojų posėdi, kuriame analizuoti įvairūs aktualūs klausimai, susiję su seminarijos gyvenimu ir veikla, prasidedant Naujiems Mokslo metams. 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, vicerektorius kan. Remigijus Saunorius, studijų prefektas, Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas, dvasios…

 • Klierikai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose Vilniuje

  Kaip jau įprasta, paskutinį rudens mėnesį Vilniuje vyksta Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaidai. Per aštuonias dienas trunkančius atlaidus yra meldžiamasi už šeimas, tikybos mokytojus, jaunimą, valstybės tarnautojus, dvasininkus bei kitomis intencijomis. Lapkričio dvyliktoji diena buvo skirta kunigams, vienuoliams ir seminaristams. Tad mes, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai, kartu su vadovybe dalyvavome atlaiduose. Po Švč. Sakramento adoracijos Šv. Teresės bažnyčios kriptoje ir rožinio maldos Aušros Vartų koplyčioje visų trijų Lietuvoje veikiančių kunigų seminarijų (Vilniaus, Kauno ir Telšių) klierikai susibūrė bendrai Eucharistijos maldai Šv. Teresės bažnyčioje. Devynioliktos valandos vakaro šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą sakė J.E. Vilniaus arkivyskupo augziliaras Arūnas Poniškaitis. Taip pat meldėsi seminarijų rektoriai, ugdytojai, dvasios tėvai,…