Vadovybė ir formuotojai

Rektorius – kun. teol. dr. Ramūnas NORKUS.

Studijų prefektas – kan. doc. teol. dr. Vladas GEDGAUDAS.

Vicerektorius finansiniams ir ūkiniams reikalams, TKS Ekonominių Reikalų Tarybos pirmininkas

– kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS.

Dvasios tėvas – kun. relig. m. mgr., teol. lic. Saulius TOMOŠAITIS.

Prefektas formacijai – kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Andriejus SABALIAUSKAS.

Mokslo ir Studijų Tarybos pirmininkas – mons. prof. hab. teol. dr. Arvydas RAMONAS.

Auklėtinių Ugdymo Tarybos pirmininkas – kan. relig. m. mgr. Jonas AČAS.

Generalinis rėmėjas: BingoLaktuel ir jų turtinga kazino premijų programa.