Studijų programos

Seminarijos institucijos ir joje vykdomos studijų programos išorinio vertinimo rezultatai

2014/2015 akademinių mokslo metų II – jį pusmetį seminarijoje apsilankė Šventojo Sosto Bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūra (AVEPRO). Tarptautiniai ekspertai atliko seminarijos institucijos bei joje vykdomos religijos krypties studijų programos Religijos mokslai (valstybinis kodas –601V80002) išorinį vertinimą. Vertinimas atliktas pagal AVEPRO nustatytus kriterijus. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos veikla įvertinta teigiamai. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. SV6-15 Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija akredituota 6 metams, o Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. SV6-25 programa Religijos mokslai (601V80002) akredituota iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Smulkiau su išorinio vertinimo rezultatais galima susipažinti čia.