• 6

  Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir Telšių kunigų seminarijos atkūrimo 25 – mečio šventė.

  2014 m. lapkričio 18 dieną Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Tą dieną buvo minimas skaudus įvykis – lygiai prieš 68 – erius metus 1946 m. lapkričio 18 d. Vilniuje KGB kalėjime buvo sušaudytas pirmasis Telšių kunigų seminarijos rektorius, Telšių vyskupijos vyskupas Vincentas Borisevičius. Taip pat, minint pirmojo rektoriaus žūtį tą pačią dieną buvo švenčiama atkurtosios Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos gyvavimo 25 – metis. 10 val. susirinkę Telšių vyskupijos dvasininkai bei seminaristai, vadovaujant Telšių vyskupo augziliarui ir generalvikarui vyskupui Linui Vodopjanovui OFM kartu meldėsi, kalbėdami Liturginių Valandų Rytmetinę. Po bendros maldos apie 1927 m. įkurtą Telšiuose kunigų seminariją ir jos pirmąjį rektorių Dievo Tarną vyskupą kankinį Vincentą…

 • DSC0004-150x150

  Telšių vyskupijos kunigų susirinkimo metu paskirti nauji akolitai

  TKS Prisijungęs rekomenduoja jums skaityti naujienas apie Permanentinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas spalio mėnesio 18 dieną vyko Telšiuose. Susirinkusius kunigus ir konferencijoje dalyvaujančius Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kuris taip pat vadovavo bendrai maldai – Liturginių valandų Rytmetinei. Po bendros maldos Telšių vyskupas J. Boruta SJ pirmiausia susirinkusiesiems kalbėjo apie popiežiaus Pranciškaus mokymą, kuriuo remdamasis Telšių ganytojas analizavo pastoracinio darbo ir veiklos gaires. Cituodamas popiežių Pranciškų Telšių ganytojas išryškino svarbą ir būtinybę padėti tikintiesiems nuolat susitikti su gyvuoju Kristumi, esančių Eucharistijoje. Ragino kunigus ieškoti būdų ir metodų, kaip pakviesti žmones maldai prieš jiems einant į darbą, grįžtant iš jo. Kvietė apmąstyti kaip…

 • Klierikai vyko į Romą

  Šių metų kovo 1-8 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai turėjo galimybę kiek atsipūsti nuo akademinės studento duonos ir leistis į ekskursiją. Šiuokart ne Lietuvos kampelį, muziejų ar šventovę pastarieji lankė, tačiau, minint Žemaičių krikšto jubiliejų, piligriminėje kelionėje į Romą dalyvavo. Neretas užsienio gamtovaizdis studentų akį traukė, nors ir ne itin komfortabilu buvo automobiliais kone pusę Europos žemyno kirsti. Tačiau su Dievo pagalba kelionė įvyko sėkmingai. Ypatingai maloniai būsimieji kunigai buvo priimti popiežiškąjai lietuvių šv. Kazimiero kolegijai priklausančiuose svečių namuose, kuriais rūpinasi kolegijos Rektorius prelatas Petras Šiurys. Visiems atvykusiems žemaičiams kovo 3 d. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios šv. Petro bazilikoje, centrinėje navoje prie šv. Petro sosto altoriaus,…