Dėstytojai ir publikacijos | Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Dėstytojas Disciplina Kontaktai Publikacijos
Rektorius – kun. teol. dr. Ramūnas NORKUS Patrologija Mob. tel. 8 (618) 60940,

El. paštas: tkseminarija@gmail.com

Studijų prefektas – kan. doc. teol. dr. Vladas GEDGAUDAS Filosofijos įvadas, Gamtos filosofija, Logika, Metafizika, Filosofijos istorija, Filosofinė antropologija, Religijos ir Dievo filosofija, Etika, Fundamentinė teologija, Orientalinė teologija Mob. tel. (611) 02713,

El. paštas:                 vladas@libero.it

Vicerektorius – kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS Bažnytinė teisė Tel. 8 (444) 60622,

El. paštas: remigutiss@gmail.com

Dvasios tėvas – kun. relig. m. mgr., teol. lic. Saulius TOMOŠAITIS Lectio divina Mob. 8 (687) 80999,

El. paštas: saultomo@gmail.com

Prefektas formacijai – kan. relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS Šventojo Rašto pratybos, Dvasinės literatūros analizė, Užsienio kalba (lotynų), Patrologija Mob. tel. 8 (616) 01275,

El.paštas:  andrius.sabaliauskas@gmail.com

Mokslo ir Studijų Tarybos pirmininkas – mons. prof. hab. teol. dr. Arvydas RAMONAS Dogminė teologija, Homiletika Mob. tel. 8 (682) 16645,

El. paštas:  arvydas.ramonas@outlook.com

Auklėtinių Ugdymo Tarybos pirmininkas – kan. relig. m. mgr. Jonas AČAS Seminaras: Aktualūs moralės klausimai Mob. tel. 8 (687) 85991,

El. paštas:  jonasacas@gmail.com

Vyskupas – doc. dr. Jonas BORUTA SJ Teologijos įvadas, Bažnyčios istorija, Lietuvos Bažnyčios istorija Tel. 8 (444) 60636
Kun. teol. dr. Andrius VAITKEVIČIUS Bioetika, Ekumenizmas Mob. tel. 8 (616) 42383,

El. paštas:  andriuvaitkeviciu@yahoo.com

Doc.  hum. m. dr. Vacys VAIVADA Lietuvos istorija Mob. tel. 8 (672) 09728,

El. paštas: v.vaivada@centras.lt

Doc. human. m. dr. Liepa GRICIŪTĖ Meno istorija Mob. tel. 8 (654) 25165,

El. paštas:  griciuteliepa@yahoo.de

Doc. teol. dr. Ingrida Kazakevičiūtė – GUDAUSKIENĖ Bendras Šventojo Rašto įvadas, Šventojo Rašto egzegezė
Doc. dr. Vaineta JUŠKIENĖ Pedagogika
Prel. bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS Bažnytinė teisė Mob. tel. 8 (687) 85993,

El. paštas:  juozasiurys@gmail.com

Kun. relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS Bažnytinė teisė Mob. tel. 8 (618) 51000,

El. paštas:  venskus.marius@gmail.com

Kan. bažn. t. dr. Algis GENUTIS Bažnytinė teisė Mob. tel. 8 (685) 33342,

El. paštas:  algisgenutis@gmail.com

Kun. teol. dr. Darius TRIJONIS Bendroji moralinė teologija, Specialioji moralinė teologija Mob. tel. 8 (683) 11352,

El. paštas: dtrijonis@yahoo.it

Kan. liturgikos doktor. Vygintas GUDELIŪNAS Liturgika, Homiletika Mob. tel. 8 (610) 05778,

El. paštas:  vygisgu@hotmail.com

Mons. eduk. m. lic. Rimantas GUDLINKIS Naujasis visuotinis Katalikų Bažnyčios katekizmas, Katechetika, Katechetikos metodologija, Katechetinė – pedagoginė praktika Mob. tel. 8 (687) 78921,

El. paštas: rimantas@libero.it

Kan. relig. m. mgr., bž. t. lic. Domas GATAUTAS Bažnytinė teisė Mob. tel. 8 (687) 87987,

El. paštas: domaas@gmail.com

Kan. teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS Bažnyčios socialinis mokymas Mob. tel. 8 (687) 82988,

El. paštas:  viktoravicius@yahoo.it

Kun. relig. m. mgr., fil. doktor. Tomas KAULIUS Filosofinė antropologija, Logika, Gamtos filosofija, Etika Mob. tel. 8 (626) 91661,

El. paštas: pasauliux@inbox.lt

Kun. relig. m. mgr., fil. lic. Virgilijus POŠKUS Filosofijos įvadas, Metafizika, Filosofijos istorija, Dievo filosofija, Religijos psichologija, Religijos filosofija, Užsienio kalba (teologinė anglų) Mob. tel. 8 (687) 82990,

El. paštas:  vposkus@hotmail.com

Kun. teol. lic. Rolandas KARPAVIČIUS Dvasingumo pagrindai, Dvasingumo teologija Mob. tel. 8 (698) 17301,

El. paštas: krolandas@yahoo.it

Kun. relig. m. mgr., teol. lic. Tomas ŽLIBINAS Mokslinė metodologija Mob. tel. 8(617) 18598,

El. paštas:  tamosiukasz@gmail.com

Apaštalinis Protonotaras Juozapas Pranciškus GEDGAUDAS Užsienio kalba (lotynų, teologinė vokiečių) Tel. 8 (444) 60636,

Mob. tel.  8 (610) 11802

Aktorius mgr. Egidijus STANCIKAS Retorika Mob. tel. 8 (618) 16060
Psichologė mgr. Vanda BENAITIENĖ Psichologija (bendroji + vystymosi (a. t.)) Tel. 8 (444) 74282,

El. paštas:  vbenaitiene@gmail.com

Mgr. Vidmantas BUDRECKIS Bažnytinė muzika, Bažnytinis giedojimas Tel. 8 (46) 25 9736,

Mob. tel. 8 (686) 21357,

El. paštas: vbudreckis@gmail.com

Mgr. Angelė RAUDIENĖ Užsienio kalba (vokiečių) Tel. 8 (444) 32986,

El. paštas: raudziai@takas.lt

Mgr. Loreta RAUDYTĖ Graikų kalba Tel. 8 (444) 32986,

El. paštas: raudziai@takas.lt

Mgr. Jūratė DAMANSKIENĖ Užsienio kalba (anglų) Mob. tel. 8 (675) 71711