Dienotvarkė | Telšių kunigų seminarija

Dienotvarkė

Šiokiadienio                                                      Šeštadienio 

6:45 – keltis                                                            6:45 – keltis

7:15 – rytmetinė malda                                     7:15 – rytmetinė malda

7:45 – šv. Mišios                                                   7:45 – šv. Mišios

8:15 – pusryčiai                                                    8:15 – pusryčiai

8:45 – rytinių paskaitų pradžia                      8:45 – darbo laikas

12:15 – rytinių paskaitų pabaiga                    12:30 – dieninė malda

12:30 – dieninė malda                                        12:45 – pietūs, laisvalaikis

12:45 – pietūs, laisvalaikis                                17:45 – vakarinė malda

15:00 – popietinių paskaitų pradžia             18:30 – vakarienė, laisvalaikis

17:35 – popietinių paskaitų pabaiga            20:00 – darbo laikas

17:45 – vakarinė malda                                    21:00 – dvasinis skaitymas

18:30 – vakarienė, laisvalaikis                      21:30 – naktinė malda

20:00 – darbo laikas                                         22:45 – gesinamos šviesos

21:00 – dvasinis skaitymas

21:30 – naktinė malda

22:45 – gesinamos šviesos

Sekmadienio                                                   Šventadienio 

7:15 – keltis                                                          7:15 – keltis

7:45 – asmeninė rytmetinė malda              7:45 – rytmetinė malda

8:15 – pusryčiai                                                 8:15 – pusryčiai, laisvalaikis

Pastoracinė praktika parapijoje                 12:00 – šv. Mišios su dienine malda

18:00 – vakarienė, laisvalaikis                   12:45 – pietūs, laisvalaikis

Prieš miegą – asmeninė malda                    17:45 – vakarinė malda

22:45 – gesinamos šviesos                           18:30 – vakarienė, laisvalaikis

21:00 – dvasinis skaitymas

21:30 – naktinė malda

Pastabos

  • Adoracijos – ketvirtadieniais bei pirmaisiais mėnesio penktadieniais 21:00.
  • Kiekvieną penktadienį 17:45 – kryžiaus kelias.
  • Pirmaisiais mėnesio šeštadieniais 17:45 – Švč. M. Marijos litanija.
  • Spalio mėnesį 17:45 – rožinio malda.
  • Spalį, per adventą, gavėnią ir gegužę sekmadieniais 18:30 – pamaldos Katedroje.
  • Išėjimas į miestą – kasdien (išskyrus šeštadienius) po pietų laisvalaikio metu.