Galerija | Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Galerija

Lietuvos Kunigų Seminarijų susitikimas su Vatikano Valstyvės Sekretoriumi

VilniujeTelšių Seminarijos klierikai Gailestingumo

Kongreso atidarymeMokslinė konferencija

„Bendrystė ir tarnystė.

Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą“ Tešiuose

Malda už klierikus Aušros VartuoseĮvilktuvės Telšių vysk.

Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje