Informacija stojantiesiems | Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Informacija stojantiesiems

Bendra informacija stojantiems į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją

Bažnyčiai reikia kunigų, kurie tęstų Kristaus pradėtą misiją, skelbtų amžinąsias vertybes, rodytų žmonėms tikrąjį gyvenimo kelią ir vestų juos pas Dievą.

Bažnyčia be paliovos meldžiasi už pašaukimus ir, turėdama aiškų bei drąsų pašaukimo planą, nuolatos kreipiasi į jaunimą, ragindama atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti Juo.

Amžinos atminties popiežius Jonas Paulius II primena, jog rytdienos kunigas, nemažiau negu šiandienis, turi būti panašus į Kristų. Popiežius pabrėžia, jog pašaukimas yra ypatingas „būti“ viršenybės prieš „turėti“ paliudijimas, pripažindamas, kad gyvenimo prasmė yra laisvas ir atsakingas savęs atidavimas kitiems bei pasiryžimas šitaip tarnauti Evangelijai ir Dievo karalystei (plg. „Pastores dabo vobis“).

Mielas jaunuoli, jei nori brandinti savo pašaukimą ir ruoštis kunigystei, atvyk mokytis į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją (Katedros g. 6, Telšiai).