Klierikai | Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Propedeutinis kursas

Vardas, Pavardė Gimimo metai Parapija
 

Dovydas PAULIKAS

  1990 11 10 Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija (T)

I filosofijos kursas (I)

Vardas, Pavardė Gimimo metai Parapija
 

Rokas MAZILIAUSKIS

  1995 03 28 Vainuto Šv. Jono Krikštytojo parapija (T)

I teologijos kursas (III)

Vardas, Pavardė Gimimo metai  Parapija
 

Viktoras NACAS

  1991 11 26 Akmenės Šv. Onos parapija (T)
 

Raimoundas ZIMKA

1978 02 09 Alantos Šv. Apaštalo Jokūbo parapija (P)

IV teologijos kursas (V)

Vardas, Pavardė Gimimo metai Parapija
 

Antanas BUDRECKAS

  1990 08 03 Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija (T)
 

Donatas LITVINAS

1989 07 22 Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapija (T)
 

diak. Gediminas PAULIUS

1989 07 03 Tūbinių Dievo Apvaizdos parapija (T)
 

diak. Vidmantas DAUGĖLA                        

1988 05 06 Šačių Šv. Jono Krikštytojo parapija (T)