Klierikai dalyvavo Aušros Vartų atlaiduose | Telšių kunigų seminarija

Klierikai dalyvavo Aušros Vartų atlaiduose

Šių metų lapkričio 15 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai bei visa vadovybė tradiciškai vyko į Sostinę, kur dalyvavo Aušros Vartų atlaiduose bei prie karūnuoto Švč. M. Marijos paveikslo sudėjo visus savo rūpesčius ir prašymus. Minint dvasininkijos bei maldų už naujus pašaukimus dieną, jau tapo įprasta, jog čia susitinkame visi: Kauno, Vilniaus ir Telšių seminarijų auklėtiniai, taip pat ir vadovybė.

Po susitikimų su savo paraleliniais kitų seminraijų kurso draugais, telšiškiai skubėjo ruoštis adoracijai, kuri prasidėjo likus porai valandų iki šv. Mišių. Susikaupti, o gal ir padėti rasti santykį su Kristumi prieš išstatytą Švč. Sakramentą, klierikai mėgino padėti sakydami mąstymus, giedodami gitarų skambesio lydimas giesmes.

Lygiai 19.00 val. dvigubi varpo dūžiai paskelbė iškilmingų šv. Mišių pradžią. Procesijoje išsirikiavo visi Lietuvos seminarijų klierikai, keletas diakonų, seminarijų vadovybė. Liturgijai vadovavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos Rektorius kan. Žydrūnas Vabuolas. Šv. Mišių pradžioje celebrantas pasveikino visus atvykusiuosius ir paragino melstis, jog milžiniški kunigų seminarijų pastatai neliktų tušti. Taip pat kvietė malda lydėti esamus kunigystės kandidatus, kunigus ir seminarijų vadovus, vykdančius nelengvą ir atsakingą naujų pašaukimų ugdymo ir formavimo procesą.

Šv. Mišių pabaigą vainikavo palaiminimas bei bendra nuotrauka. Sostinės kunigų seminarijos Rektorius nepamiršo sveikinimo žodį perduoti ir nuo vietinio Šv. Teresės bažnyčios ir Aušros vartų koplyčios klebono Jan Kasiukevič, kuris atvykusius esamus ir būsimus dvasininkus dar akimirkai kvietė vakaro agapei.