KVIETIMAS Į MINISTRANTŲ DIENĄ GEGUŽĖS 2 D. | Telšių kunigų seminarija

KVIETIMAS Į MINISTRANTŲ DIENĄ GEGUŽĖS 2 D.

DIDŽIAI GERBIAMIEMS TELŠIŲ VYSKUPIJOS KUNIGAMS

Šių metų gegužės 2 d. (šeštadienį) Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijoje (Rumpiškės g. 6, Klaipėda) organizuojama vyskupijos ministrantų diena. Nuoširdžiai prašome paraginti savo parapijų ministrantus dalyvauti tos dienos programoje.

Registracija būtina iki balandžio 24 d., mob. tel. (8-672) 37045 (seminarijos prefekto), (8-618) 22833 (seminarijos rektoriaus).

Atvykstantieji ministrantai turi turėti ministrantų aprangą.

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ir Telšių vyskupijos jaunimo centro organizuojamos ministrantų dienos programa:

945-1010 Registracija (prie Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios);

1015– 1030 Pasiruošimas Šv. Mišioms;

1030 – Iškilmingos šv. Mišios Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje;

ll40– Pietūs;

1200-Teminiai užsiėmimai (trijose skirtingose amžiaus grupėse);

1300– Pažintinė ekskursija po Klaipėdos senamiestį;

1430 – Gegužinės pamaldos Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Bokštų g. 10, Klaipėda).

1500 – Atsisveikinimas.

Dėkojame už bendradarbiavimą!

Telšių Vyskupas                                                       Jonas Boruta SJ