KVIETIMAS Į MINISTRANTŲ GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS | Telšių kunigų seminarija

KVIETIMAS Į MINISTRANTŲ GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS

INFORMACIJA

DĖL MINISTRANTŲ GAVĖNIOS DVASINIŲ PRATYBŲ DIENOS

 

2015 m. vasario 11 d. Nr. S – 1

Telšiai

Broliai kunigai,

 

Telšių vyskupijos jaunimo centras, bendradarbiaudamas su Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, organizuoja ministrantams Gavėnios dvasinių pratybų dieną.

Ministrantų Gavėnios dvasinių pratybų diena vyks šiose Telšių vyskupijos vietose:

 

 

Šilalėje (parapijos namuose) – vasario 21 d. (šeštadienį).

Pradžia12 val., pabaiga17 val. Šv. Mišiomis.

Laukiame patarnautojų iš Tauragės, Šilutės, Šilalės, Klaipėdos, Gargždų dekanatų.

 

 

Telšiuose (Mažojoje bažnyčioje) – vasario 28 d. (šeštadienį).

Pradžia13 val., pabaiga18 val. Šv. Mišiomis.

Laukiame patarnautojų iš Žemaičių Kalvarijos, Telšių, Mažeikių, Akmenės, Skuodo, Palangos dekanatų.

Kviečiame Jus paraginti ir palydėti savo parapijų patarnautojus į jiems skirtą Gavėnios dvasinių pratybų dieną.

Ministrantai turi nepamiršti atsivežti savo liturginius rūbus.

 

 

Prašome užsiregistruoti likus savaitei iki rekolekcijų:

Pagarbiai

Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius                        Kun. Viktoras Daujotis

Ministrantų Gavėnios dvasinių pratybų diena

PROGRAMA

2015 m. vasario 21 d. Šilalė

 

 

12.00 – Registracija

12.15 – Sveikinimo žodis

12.20 – Susipažinimas

12.50 – Teminis užsiėmimas „Jėzus. Vienas gyvenimas …“

15.30 – Arbatos pertrauka

16.00 – Pokalbis apie Atgailos sakramentą,  Sąžinės sąskaita

16.15 – Kalbamas Gailestingumo vainikėlis/  Asmeninės išpažinties laikas

16.45 – Pasiruošimas liturgijai

17.00 – Šv. Mišios

Ministrantų Gavėnios dvasinių pratybų diena

PROGRAMA

2015 m. vasario 28 d. Telšiai

13.00 – Registracija

13.15 – Sveikinimo žodis

13.20 – Susipažinimas

13.50 – Teminis užsiėmimas „Jėzus. Vienas gyvenimas …“

16.20 – Arbatos pertrauka

17.00 – Pokalbis apie Atgailos sakramentą,  Sąžinės sąskaita

17.15 – Malda prie Šv. Kryžiaus altoriaus/  Asmeninės išpažinties laikas

17.30  – Pasiruošimas liturgijai

18.00 – Šv. Mišios