Licejus

2008 02 02 – Šimtadienis
2008 01 06 – Trys karaliai
2007 12 19 – Besiruošiant šv. Kalėdoms…
2007 12 03 – Maldos rytas Telšių V.Borisevičiaus katalikiškoje gimnazijoje
2007 12 01-02 – Krikščioniško atsinaujinimo savaitgalis Telšiuose
2007 11 17 – Aušros vartų atlaidai
2007 11 10 – Turiningas šeštadienis
2007 10 20 – Stalo teniso turnyras ir Jurgitos Leitaitės koncertas
2007 10 14 – Žemaičių bunkeriuose
2007 10 06 – Mokytojų diena
2007 09 27 – Rudens rekolekcijos
2007 09 23 – Žverinčius; Šatrijos kalnas
2007 09 15 – Šiluvoje
2007 09 09 – Iškyla gamtoje
2007 09 07 – Kryžių atstatymas Rainių žūdynių vietoje
2007 09 03 – Naujų mokslo metų atidarymas
2007 07 06 – Atestatų įteikimas ir atsisveikinimas su dvyliktokais
2007 05 20 – Svečiuose pas Marių Vilucką
2007 05 12 – Orvydų sodyboje ir Pakutuvėnuose
2007 05 11 – Paskutinis skambutis
2007 05 07 – Tiesiog šauni diena
2007 05 05 – Kanauninkų įvilktuvės
2007 04 28 – Telšių vyskupijos ministrantų diena
2007 04 20 – Projekto „Darni šeima – pilietiškumo pagrindas” pristatymas Luokėje
2007 04 13 – Projekto „Darni šeima – pilietiškumo pagrindas” pristatymas Žarėnuose
2007 04 12 – Žemaitijos ministrantų puslapis
2007 03 23 – Projekto „Darni šeima – pilietiškumo pagrindas” pristatymas
2007 03 11 – Rekolekcijos klierikams Telšių kunigų seminarijoje
2007 03 06 – Su mokytoja Veronika atsisveikinus…