Malda už klierikus Aušros Vartuose | Telšių kunigų seminarija

Malda už klierikus Aušros Vartuose

 

Lapkričio 18 d. Vilniaus didžiuose Gailestingumo Motinos atlaiduose susirinko visų Lietuvos Kunigų Seminarijų klierikai.

Gailestingumo atleidai buvo pradėti rožinio malda prie stebuklingojo Aušros Vartų Marijos paveikslo, kuriai vadovavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai ir jų vadovai.

O Marija, Motinėle, Aušros Vartuose garsi!

Laimink mūsų tėviškėlę – jos Globėja Tu esi.

Ežerų ir upių bangos meldžias Nemuno šaly,

ir žvaigždžių keliai padangėj, ir smilgelė pakely…

Po maldos keliavome į šv. Teresės bažnyčią, kur vyko Šv. Mišios.

 

Pagrindinis Mišių celebrantas buvo Vilniaus kunigų seminarijos rektorius kun. Dr. Hans Friedrich Fischer, koncelebravo Kauno ir Telšių seminarijų vadovai, dvasios tėvai bei kiti kunigai.

 

Pamokslą sakė Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus.

 

Jungtinis Lietuvos klierikų choras, šv. Mišių metu širdis Dievo link kėlė nuoširdžiomis giesmėmis. Buvo meldžiamasi už klierikus ir tuos kurie negrąsiai svarsto apie kunigiškąjį ar vienuoliškąjį kelią. Tepadrąsina juos Viešpats.

Po Šv. Mišių aukos, Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios klebonas mons. Kęstutis Latoža, pakvietė seminaristus bendrystę pratęsti agapėje.

Daugiau foto akimirkų GELERIJOJE