Parodos „Žemaičių vyskupijos istorija“ atidarymas | Telšių kunigų seminarija

Parodos „Žemaičių vyskupijos istorija“ atidarymas

2013 m. gegužės 24 dienos popietę Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta paroda Žemaičių Vyskupijos istorija, skirta Žemaičių krikšto 600 metų sukakčiai paminėti. Joje pristatoma Žemaičių vyskupijos istorija nuo žemaičių krikštijimo pradžios 1413 – taisiais ir vyskupijos įkūrimo 1417-taisiais. Krikščionybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje įvesta XIV amžiaus pabaigoje. Žemaičiai tada liko vienintelė Europoje pagoniška sala. Kryžiuočių ordinas, kuriam Žemaitija priklausė, nieko žemaičių krikščionybės labui nenuveikė. Ir dėl to pasipiktinę žemaičiai parašė skundą, kurį 60 žemaičių bajorų delegacija iškilmingai perskaitė 1415 m. Konstancos visuotiniame Bažnyčios susirinkime. Parodos atidaryme kalbėjo ir visus susirinkusius pasveikino vienas iš parodos iniciatorių ir organizatorių  Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Savo kalboje jis kalbėjo, jog  „žemaičiai skundėsi, kad kryžiuočiai, nors ir 10 metų valdė Žemaitiją, nė vienos koplyčios, nė vienos bažnyčios, nė vieno žemaičio nepakrikštijo ir visiškai to nenorėjo, nes nebuvo suinteresuoti. Jeigu žemaičiai pasikrikštija, jau buvo numatyta, kad Ordinas turi keliauti į Balkanus sulaikyti į Europą besiveržiančių turkų, ir todėl jie nebuvo suinteresuoti padėti žemaičiams tapti krikščionimis.“ Parodos atidaryme taip pat kalbėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kuris pasveikino visus susirinkusius ir pasidžiaugė galėjęs prisidėti prie parodos organizavimo, nes nemaža dalis eksponatų į parodą atvežti iš Kauno arkivyskupijos kurijos. Sveikinimo žodį tardama šią parodą organizavusi Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė pabrėžė, jog nemažai eksponatų, tokie kaip išsaugoti bažnytiniai dokumentai, rodomi pirmą kartą ir iki šiol dar nenagrinėti net mokslininkų. Ji taip pat pabrėžė, jog eksponatų buvo surinkta ir daugiau, tik jie ne visi dėl vietos trūkumo šioje parodoje yra eksponuojami.

Parodoje, skirtoje Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui, galima pamatyti daug įspūdingų su Žemaitijos krikštu susijusių eksponatų. Pavyzdžiui, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto raštas, kuriuo jis Žemaičių vyskupui ir kapitulai užrašo žemes, ežerus ir kaimus, vyskupo Motiejaus Valančiaus žiedas, jam dovanotas caro, kurį dabar saugo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ.

Parodoje pirmą kartą rodoma 40 Žemaičių vyskupų portretų galerija – geriausiai Lietuvoje išlikęs portretų rinkinys.

Parodos atidaryme dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, taip pat Telšių vyskupo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai su savo vadovais, valdžios atstovai ir daug kitų garbingų svečių, savo giesme ir daina džiugino Vilniaus tradicinio giedojimo ansamblis Ūla, renginį vedė aktorius Rimantas Bagdzevičius.

Turtinga ir įdomi paroda Žemaičių vyskupijos istorija Lietuvos nacionaliniame muziejuje, adresas Arsenalo g. 1, Vilniuje veiks iki spalio 27 dienos.