Pašaukimas | Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Pašaukimas

Kodėl kungystės specialybę – gyvenimo būdą retas jaunuolis renkasi? Kun. Andriejus Sabaliauskas pasakoja, kad pašaukimą tapti kunigu išgirsta retas. Kokios to priežastys? Ar taip bijoma atitrūkti nuo pasaulinių gyvenimo tendencijų ir stereotipų? O gal reikėtų panaikinti celibatą ir viskas pasikeistų?