Praktikos | Telšių kunigų seminarija

Praktikos

2013 m. birželio mėnesio katechetinė – pastoracinė praktika

TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJA – Antanas Šneideraitis (III teol. k.)

ŠILUTĖ. Šv. Kryžiaus – Aidas Domeikis (III teol. k.)

VARNIAI. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus – Evaldas Balbuckis (III teol. k.)

KLAIPĖDA. Marijos, Taikos Karalienės – Gediminas Paulius (II teol. k.)

KLAIPĖDA. Šv. Juozapo Darbininko – Antanas Budreckas (I teol. k.)

KLAIPĖDA. Šv. Kazimiero – Donatas Litvinas (I teol. k.)

KLAIPĖDA. Šv. Brunono Kvertfurtiečio – Edvinas Bružas (III teol. k.)

PALANGA. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – Artūras Goštautas (I teol. k.)

PLUNGĖ. Šv. Jono Krikštytojo – Feliksas Špokas (II fil. k.)

JANAPOLĖ. Šv. arkangelo Mykolo – Rolandas Kazlauskas (II teol. k.)

KVĖDARNA. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo – Vidmantas Daugėla (II teol. k.)

Patvirtinta Telšių vyskupo ordinaro Jono Borutos SJ