Praktikos | Telšių kunigų seminarija

Praktikos

Klierikų paskyrimai 2015/2016 m. m. katechetinei praktikai

Telšiai. Ligoninė klier. Donatas LITVINAS (I pusm.) klier. Antanas BUDRECKAS (II pusm.)

Telšiai. Mažoji klier. Viktoras NACAS

Telšiai. Katedra klier. Rokas MAZILIAUSKIS

Viešvėnai klier. Raimundas ZIMKA

Degaičiai klier. Antanas BUDRECKAS

Seda klier. Donatas LITVINAS