Žemaičių Kalvarijoje paminėtos Paveiklso karūnavimo šeštosios metinės | Telšių kunigų seminarija

Žemaičių Kalvarijoje paminėtos Paveiklso karūnavimo šeštosios metinės

Nenumaldomai bėgantis laikas vėl priartino gražią progą Telšių vyskupijos ganytojui bei jo vyskupui pagalbininkui, o taip pat kunigams, Telšių kunigų seminarijos auklėtiniams ir gausiam būriui tikinčiųjų, rinktis prie jau šešerius metus karūnuoto Dievo Motinos Paveikslo Žemaičių Kalvarijos šventovėje.

Šv. Mišių pradžioje vyskupas J. Boruta SJ pašventino naują, kanauninko Remigijaus Saunoriaus iš Romos parvežtą, Evangelijos knygos aplanką.

Pamokslo metu, Telšių vyskupijos ordinaras kalbėjo, jog svarbu, kaip ir tądien buvo skelbiama Evangelijoje, išlaikyti šeimos vienybę, ypač jaunoms šeimoms nesiblaškyti tarp liberalizmo pasiūlos partnerių atžvilgiu, puoselėti gražias, darnias, krikščioniškas šeimas ir jų meilės pavydzyje ugdyti savo atžalas.

Iškilmingos šv. Mišios šią Viešpaties dieną buvo lydimos gražaus, vietos jaunimo atliekamo giedojimo. Eucharistijos šventimas baigiamas Švč. Sakramento išstatymu ir procesija aplink baziliką, nors procesijos dalyviai ir neišvengė vėsaus rudens lietaus.

Po šv. Mišių, parapijos salėje vyko agapė su šeimos centrų atstovais.