Naujienos

Klierikai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose Vilniuje

Kaip jau įprasta, paskutinį rudens mėnesį Vilniuje vyksta Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaidai. Per aštuonias dienas trunkančius atlaidus yra meldžiamasi už šeimas, tikybos mokytojus, jaunimą, valstybės tarnautojus, dvasininkus bei kitomis intencijomis. Lapkričio dvyliktoji diena buvo skirta kunigams, vienuoliams ir seminaristams. Tad mes, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai, kartu su vadovybe dalyvavome atlaiduose.
Po Švč. Sakramento adoracijos Šv. Teresės bažnyčios kriptoje ir rožinio maldos Aušros Vartų koplyčioje visų trijų Lietuvoje veikiančių kunigų seminarijų (Vilniaus, Kauno ir Telšių) klierikai susibūrė bendrai Eucharistijos maldai Šv. Teresės bažnyčioje.
Devynioliktos valandos vakaro šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą sakė J.E. Vilniaus arkivyskupo augziliaras Arūnas Poniškaitis. Taip pat meldėsi seminarijų rektoriai, ugdytojai, dvasios tėvai, dėstytojai bei gausus būrys tikinčiųjų. Liturgijoje patarnavo klierikai.
Savo pamoksle vyskupas A. Poniškaitis kalbėjo apie tai, kad Bažnyčia yra didžiulė šeima, kurioje svarbus kiekvienas jos narys. Jis kvietė pamąstyti apie kunigystės svarbą ir prasmę šių dienų pasaulyje ir atkreipė dėmesį į tai, kad be kunigų nebūtų kam teikti sakramentų, kurie reikalingi kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Jo Ekscelencija taip pat komentavo atlaidų progai skirtos Evangelijos pagal Joną ištrauką. Joje rašoma, kad po Jėzaus kryžiumi stovėjo keletas moterų ir mylimasis Viešpaties mokinys. Pamokslininko aiškinimu, ši scena aktuali ir mums, kuomet patenkame į įvairiausius sunkumus, išbandymus, jaučiamės visų apleisti ir užmiršti, kada atrodo, jog net pats Dievas mus apleido ir išstūmė į gyvenimo užribį, o iš tikrųjų tada Jėzus yra arčiausiai mūsų ir nori mumis rūpintis – svarbu, kad mes pasitikėtume Dievu ir atiduotume savo gyvenimus į Jo rankas.
Šv. Mišių metu maldininkų širdis savo giesme dangun kėlė Vilniaus arkikatedros sumos choras. Po Eucharistinės puotos Aušros Vartų rektorius ir Šv. Teresės bažnyčios klebonas monsinjoras Jan Kasiukevič pakvietė vyskupą, seminarijos vadovybę bei klierikus neišsiskirstyti, bet dar pabendrauti prie vakarienės stalo. Gal jums bus įdomu skaityti ką nors apie marijampolės šv. vincento pauliečio bažnyčia.
Švč. Mergelė Marija – Gailestingumo Motina, užtark visus žmones pas savo Sūnų, apgaubk ypatinga globa visus kunigus ir besiruošiančius kunigystei klierikus, kad būtume klusnūs Viešpaties mokiniai pagal Tavo pavyzdį. Mater Misericordiae, ora pro nobis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *