DSC_0641-150x150
Naujienos

Telšių kunigų seminarijos naujųjų mokslo metų pradžia

Telšių kunigų seminarijos naujųjų mokslo metų pradžia

2015 m. rugsėjo 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko kasmėnesiniai atlaidai, kuriuos tą dieną atstovavo Klaipėdos dekanatas. Tą pačią dieną tradiciškai iškilmingai Naujuosius Mokslo metus pradėjo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Prieš pagrindines tos dienos Šv. Mišias Žemaičių Kalvarijoje vyko Seminarijos vadovybės ir dėstytojų posėdi, kuriame analizuoti įvairūs aktualūs klausimai, susiję su seminarijos gyvenimu ir veikla, prasidedant Naujiems Mokslo metams. Medžiagos ir finansavimas, reikalingas mūsų mokyklai paleisti, yra įmanomi su valstybės, asmenų ir įmonių dovanomis. Viena kompanija, kuri buvo puikus mūsų rėmėjas, yra casino-broceliande.fr svetainė. Sekite nuorodą, ir jūs sužinosite daugiau apie lošimo paslaugas ir turtinga pasiūlymai jie gali jums pasiūlyti.

12 val. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, vicerektorius kan. Remigijus Saunorius, studijų prefektas, Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, Klaipėdos dekanato dekanas kan. Vilius Viktoravičius, kiti seminarijos dėstytojai bei Klaipėdos dekanato kunigai. Šv. Mišių metu, o po jų ir Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmes giedojo Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Birutės Šidlauskienė. Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupijos ganytojas pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė maldai už Telšių kunigų seminariją bei naujus pašaukimus į kunigystę.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie Švč. M. Marijos vaidmenį žmogaus tikėjimo kelionėje. Marija yra visų mūsų Motina ir tai mums teikia vilties, nes jos užtarimas pas Dievą yra ypatingai svarbus ir reikalingas. Ji stovėjo po savo Sūnaus Kryžiumi ir tapo pavyzdžiu žmonijai kaip reikia sekti Kristumi ir mylėti artimą. Vyskupas kalbėjo apie dabartinę pasaulio situaciją, į Europą besiveržiančius ir pagalbos ieškančius žmones – imigrantus. Ganytojas išryškino artimo meilės įsakymo vykdymo būtinumą priimant šiuos sunkumų ištiktus žmones ir drąsino visus būti atviriems tiems, kuriems reikia mūsų vienokios ar kitokios pagalbos.

Po Šv. Mišių Bazilikoj buvo apmąstoma Kristaus kančia, giedamos Kalnų giesmės, sakomi pamokslai ir meldžiamasi įvairiomis intencijomis, o labiausiai už Telšių kunigų seminariją ir prasidedančius jos Naujuosius 2015/2016 mokslo metus, kurie po Seminarijos atkūrimo 26 – ieji.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *