Naujienos

Šv. Mišios Kęstaičiuose

Šių metų lapkričio 18 d. (sekmadienį) visi Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai bei vadovybė vyko į Kęstaičius aukoti ir dalyvauti šv. Mišiose. Tokia data buvo pasirinkta neatsitiktinai – 1886 m. lapkričio 19 d. tikinčiųjų laiudis, parodžiusi herojišką meilę tikėjimui ir stengdamasi išsaugoti savo šventovę, kovą su tuometine valdžia visgi pralaimėjo. Šia vietą sieja liūdna istorija.

1738 m. Jonas Antanas Rimgaila savo dvarelį Kęstaičiuose padovanojo broliams rokitams, kurie čia galėjo tinkamai įsikurti, pastatyti bažnyčią, vienuolyną, ligoninę ir rūpintis neįgaliaisiais. Jų katalikiška veikla nepatiko carinės Rusijos valdžiai – 1841 m. vienuolynas buvo uždarytas. Gindami Kęstaičių bažnyčią, žmonės buvo pasiryžę aukoti net savo gyvybes, tačiau, nežiūrint to, 1886 m. šventovė buvo išniekinta, gynėjai sumušti, dalis araštuota, organizatoriai nubausti. Visgi tokia žmonių kova už tikėjimą neliko pamiršta. 2006 metais, atsižvelgdama į Telšių vyskupijos kurijos prašymą, Telšių rajono savivaldybės taryba įteisino Kęstaičių skerdynių vietą, kaip istorinę.

Šiandien toje vietoje rasime nemažai kryžių, vyskupo Jono Borutos SJ raginimu pastatytų įvairių parapijų bei organizacijų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *