4
Naujienos

I teologijos kurso kunigystės kandidatų skyrimai ir įvilktuvės į sutanas

Lapkričio 19-ąją, pirmadienį, į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją vyskupijos dvasininkai rinkosi neeiliniam kunigų formacijos susirinkimui. Tądien buvo minimos ne tik 66-osios mūsų tautos kankinio vyskupo V.Borisevičiaus mirties metinės. Taip pat žvilgančiomis sutanomis pasipuošė ir kunigystės kandidato skyrimus priėmė seminarijos I-ojo teologijos kurso klierikai: Antanas Budreckas, Donatas Litvinas ir Artūras Goštautas.

Kaip įprasta, nuolatinės kunigų formacijos susirinkimas prasidėjo seminarijos patalpose 10 val. ryte. Vidudienį susirinkę vyskupijos kunigai išsirikiavo procesijai į Katedrą. Prieš pat iškilmes, ordinaras pašventino įvilktuvininkų sutanas, kuriomis pasidabinė atsistojo tarp savo bendramokslių. Šv. Mišių pradžioje J.E. vyskupas J.Boruta SJ trumpai priminė, jog per šią Eucharistinę puotą kreipiamasi į visus kankinius, prašant jų užtarimo ir pagalbos tikėjimo tvirtume.

Pamokslo metu Telšių ganytojas J. Boruta SJ išsamiai tikintiesiems pristatė Telšių vyskupo kankinio, Dievo tarno, Vincento Borisevičiaus asmenybę, ypač išryškindamas jo artimo meilę, didvyriškumą paaukojant savo gyvybę už Dievą ir Bažnyčią. Vyskupas citavo dokumentus ir Vincento Borisevičiaus apklausos protokolais iš jo bylos. Ši pateikta medžiaga aiškiai liudija, jog Vyskupas Vincentas Borisevičius yra tikėjimo kankinys, savo gyvybę paaukojęs už aukštąsias idėjas.

Po pamokslo Telšių vyskupas J.Boruta SJ minėtiems Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos I teologijos kurso klierikams: suteikė kunigystės kandidato skyrimus.

Po šv. Mišių Telšių vyskupas J. Boruta SJ perskaitė dekretą, kuriuo Tikėjimo metų ir Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus proga atlaidams ir kitoms malonės gauti paskelbtos šios Telšių vyskupijos bažnyčios ir jose specialiais konfesarijais paskirti kunigai: Telšių Katedra (konfesarijus mons. jubil. dr. doc. Vytautas Steponas Brazdeikis), Žemaičių Kalvarijos Bazilika (konfesarijus kan. Jonas Ačas), senoji Žemaičių vyskupijos katedra Varniuose (konfesarijus kan. Jonas Petrauskis), Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia (konfesarijus kun. Vilius Viktoravičius).

Po pamaldų buvo meldžiamasi prie Dievo tarno, vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo Telšių Katedros kriptoje, meldžiant, kad jis kuo greičiau būtų iškeltas į altorių garbę ir melstasi prie Telšių vyskupo emerito Antano Vaičiaus kapo Telšių Katedros šventoriuje, meldžiant buvusiam ilgamečiui Telšių vyskupijos ganytojui amžinosios laimės Viešpaties artumoje.

Pasibaigus šventiniams pietums svečiai – dvasininkai – išsiskirstė – seminarijoje likę klierikai ką tik nuaidėjusios šventės prasmingumo buvo paskatinti dar kartą ir dar giliau susimąstyti apie Jėzaus kvietimo aktualizavimą savuosiuose gyvenimuose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *