• DSC_0641-150x150

  Telšių kunigų seminarijos naujųjų mokslo metų pradžia

  Telšių kunigų seminarijos naujųjų mokslo metų pradžia 2015 m. rugsėjo 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko kasmėnesiniai atlaidai, kuriuos tą dieną atstovavo Klaipėdos dekanatas. Tą pačią dieną tradiciškai iškilmingai Naujuosius Mokslo metus pradėjo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Prieš pagrindines tos dienos Šv. Mišias Žemaičių Kalvarijoje vyko Seminarijos vadovybės ir dėstytojų posėdi, kuriame analizuoti įvairūs aktualūs klausimai, susiję su seminarijos gyvenimu ir veikla, prasidedant Naujiems Mokslo metams. Medžiagos ir finansavimas, reikalingas mūsų mokyklai paleisti, yra įmanomi su valstybės, asmenų ir įmonių dovanomis. Viena kompanija, kuri buvo puikus mūsų rėmėjas, yra casino-broceliande.fr svetainė. Sekite nuorodą, ir jūs sužinosite daugiau apie lošimo paslaugas ir turtinga pasiūlymai jie gali jums pasiūlyti.…

 • DSC02731-150x150

  Stojantiems į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją 2015

  Stojantiems į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją Mieli Jaunuoliai, Bažnyčiai reikia kunigų, kurie tęstų Kristaus pradėtą misiją, skelbtų amžinąsias vertybes, rodytų žmonėms tikrąjį gyvenimo kelią ir vestų juos pas Dievą. Bažnyčia be paliovos meldžiasi už pašaukimus ir turėdama aiškų ir drąsų pašaukimo planą nuolatos kreipiasi į jaunuolius, kviesdama atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti Juo. Šių dienų šventasis Jonas Paulius II primena, jog rytdienos kunigas, nemažiau negu šiandieninis, turi būti pana��us į Kristų, o pašaukimas į kunigystę yra ypatingas būti viršenybės prieš turėti paliudijimas, pripažinimas, kad gyvenimo prasmė yra laisvas ir atsakingas savęs atidavimas kitiems bei pasiryžimas šitaip tarnauti Evangelijai ir Dievo karalystei (Plg. Pastores dabo vobis). Mielas Jaunuoli, jei…

 • 6

  Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir Telšių kunigų seminarijos atkūrimo 25 – mečio šventė.

  2014 m. lapkričio 18 dieną Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Tą dieną buvo minimas skaudus įvykis – lygiai prieš 68 – erius metus 1946 m. lapkričio 18 d. Vilniuje KGB kalėjime buvo sušaudytas pirmasis Telšių kunigų seminarijos rektorius, Telšių vyskupijos vyskupas Vincentas Borisevičius. Taip pat, minint pirmojo rektoriaus žūtį tą pačią dieną buvo švenčiama atkurtosios Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos gyvavimo 25 – metis. 10 val. susirinkę Telšių vyskupijos dvasininkai bei seminaristai, vadovaujant Telšių vyskupo augziliarui ir generalvikarui vyskupui Linui Vodopjanovui OFM kartu meldėsi, kalbėdami Liturginių Valandų Rytmetinę. Po bendros maldos apie 1927 m. įkurtą Telšiuose kunigų seminariją ir jos pirmąjį rektorių Dievo Tarną vyskupą kankinį Vincentą…

 • Klierikai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose Vilniuje

  Kaip jau įprasta, paskutinį rudens mėnesį Vilniuje vyksta Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaidai. Per aštuonias dienas trunkančius atlaidus yra meldžiamasi už šeimas, tikybos mokytojus, jaunimą, valstybės tarnautojus, dvasininkus bei kitomis intencijomis. Lapkričio dvyliktoji diena buvo skirta kunigams, vienuoliams ir seminaristams. Tad mes, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai, kartu su vadovybe dalyvavome atlaiduose. Po Švč. Sakramento adoracijos Šv. Teresės bažnyčios kriptoje ir rožinio maldos Aušros Vartų koplyčioje visų trijų Lietuvoje veikiančių kunigų seminarijų (Vilniaus, Kauno ir Telšių) klierikai susibūrė bendrai Eucharistijos maldai Šv. Teresės bažnyčioje. Devynioliktos valandos vakaro šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą sakė J.E. Vilniaus arkivyskupo augziliaras Arūnas Poniškaitis. Taip pat meldėsi seminarijų rektoriai, ugdytojai, dvasios tėvai,…