DSC02731-150x150
Straipsniai

Stojantiems į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją 2015

Stojantiems į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją

Mieli Jaunuoliai,

Bažnyčiai reikia kunigų, kurie tęstų Kristaus pradėtą misiją, skelbtų amžinąsias vertybes, rodytų žmonėms tikrąjį gyvenimo kelią ir vestų juos pas Dievą.

Bažnyčia be paliovos meldžiasi už pašaukimus ir turėdama aiškų ir drąsų pašaukimo planą nuolatos kreipiasi į jaunuolius, kviesdama atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti Juo.

Šių dienų šventasis Jonas Paulius II primena, jog rytdienos kunigas, nemažiau negu šiandieninis, turi būti pana��us į Kristų, o pašaukimas į kunigystę yra ypatingas būti viršenybės prieš turėti paliudijimas, pripažinimas, kad gyvenimo prasmė yra laisvas ir atsakingas savęs atidavimas kitiems bei pasiryžimas šitaip tarnauti Evangelijai ir Dievo karalystei (Plg. Pastores dabo vobis).

Mielas Jaunuoli, jei nori brandinti savo pašaukimą ir ruoštis kunigystei, atvyk mokytis į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją.

Į seminariją priimami jaunuoliai, baigę vidurinę ar jai tolygią kitą mokyklą, doro elgesio, praktikuojantys katalikai.

Stojantieji į seminariją pristato šiuos dokumentus:

klebono charakteristiką;

krikšto liudijimą (su atžyma apie priimtą sutvirtinimo sakramentą);

tėvų bažnytinės santuokos liudijimą, jei tokią yra sudarę;

medikų komisijos pažymą;

brandos atestatą;

dvi fotonuotraukas.

Dokumentai priimami seminarijoje, nuo liepos 20 d. Katedros a. 6, Telšiuose, darbo dienomis nuo 9 iki 12 val.

Stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 2-3 d. propedeutinio kurso patalpose Vienuolyno g. 1A, Žemaičių Kalvarijos mstl. Į stojamuosius egzaminus kandidatai turėtų atvykti rugpjūčio 2 d. 16 val.

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija laukia jaunuolių, norinčių pašvęsti savo gyvenimą Dievui ir Bažnyčiai.

Rektorius Kan. Viktoras Ačas

Telšiai, 2015 m. balandžio 15 d.

Propedeutinio kurso vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas, Tel. nr.: 8-616-01275, el. paštas: andrius.sabaliauskas@gmail.com;

Seminarijos sekretorius kun. Renatas Liuberskis Tel. nr.: 8-616-11872, el. paštas: tkseminarija@gmail.com.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *