MAIN_000x000
Straipsniai

Stojantiems į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją 2013

Mieli Jaunuoliai,

Bažnyčiai reikia kunigų, kurie tęstų Kristaus pradėtą misiją, skelbtų amžinąsias vertybes, rodytų žmonėms tikrąjį gyvenimo kelią ir vestų juos pas Dievą.
Bažnyčia be paliovos meldžiasi už pašaukimus ir turėdama aiškų ir drąsų pašaukimo planą nuolatos kreipiasi į jaunuolius, kviesdama atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti Juo.
Šių dienų palaimintasis Jonas Paulius II primena, jog rytdienos kunigas, nemažiau negu šiandieninis, turi būti panašus į Kristų, o pašaukimas į kunigystę yra ypatingas būti viršenybės prieš turėti paliudijimas, pripažinimas, kad gyvenimo prasmė yra laisvas ir atsakingas savęs atidavimas kitiems bei pasiryžimas šitaip tarnauti Evangelijai ir Dievo karalystei (Plg. Pastores dabo vobis).

Mielas Jaunuoli, jei nori brandinti savo pašaukimą ir ruoštis kunigystei, atvyk mokytis į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją.
Į seminariją priimami jaunuoliai, baigę vidurinę ar jai tolygią kitą mokyklą, doro elgesio, praktikuojantys katalikai.
Stojantieji į seminariją pristato šiuos dokumentus:

1. klebono charakteristiką;
2. krikšto liudijimą;
3. brandos atestatą;
4. medikų komisijos pažymą;
5. dvi fotonuotraukas.

Dokumentai priimami seminarijoje, nuo liepos 15 d. Katedros a. 6, Telšiuose, darbo dienomis nuo 9 iki 12 val.
Stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 16-17 d. Į stojamuosius egzaminus kandidatai turėtų atvykti rugpjūčio 16 d. 10 val.
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija laukia jaunuolių, norinčių pašvęsti savo gyvenimą Dievui ir Bažnyčiai.

Tel. pasiteiravimui: +370-616-01275

Rektorius kan. Viktoras Ačas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *